(FI) Urheiluvedonlyönnin yleiset säännöt

13 min. readlast update: 11.15.2022

 

Urheiluvedonlyönnin säännöt ja ehdot on jaettu Urheiluvedonlyönnin yleisiin sääntöihin ja Lajikohtaisiin erityissääntöihin selkeyden vuoksi. Urheiluvedonlyönnin yleisiin sääntöihin ja Lajikohtaisiin erityissääntöihin viitataan jatkossa yhteisellä määreellä Säännöt.

Nämä Säännöt ovat osa STS:n ja Pelaajan välistä Sopimusta. STS:n Ehdot ovat voimassa ja kaikkia siellä selitettyjä määreitä sovelletaan näissä Säännöissä.

Jos vironkielisessä versiossa ja missä tahansa muunkielisessä versiossa on ristiriitoja keskenään, vironkielinen versio pätee ensisijaisesti.

 1. YLEISET SÄÄNNÖT

 1. Pelaaja vakuuttaa vedonlyönnin panosta asettaessaan, :    

1.1. että hän on yli 18-vuotias ja hänen rekisteröintiprosessissa toimittamansa henkilötiedot ovat täydelliset, oikeat ja ajantasaiset.

1.2. että hänelle on annettu riittävästi tietoa kaikenlaisten urheilulajien lajikohtaisista vedonlyöntisäännöistä, ja että hän on tietoinen vedonlyönnin panos- ja voittorajoista ja hyväksyy ne. 

1.3. että hän ei ole tietoinen tai hän ei tiedä tapahtuman lopputulosta, josta kyseinen veto on tehty, ennen tapahtuman loppumista. 

1.4. että hän ei osallistu minkäänlaiseen manipulointiin, joka voi vaikuttaa tai muuttaa tapahtuman tai useiden tapahtumien lopputulosta, joista hän on lyönyt vetoa, ja että hän ei ole tietoinen minkäänlaisesta kyseisiin tapahtumiin liittyvästä manipuloinnista. 

1.5. että varat, joilla hän lyö vetoa, eivät ole peräisin laittomasta toiminnasta, ja että hänellä on laillinen oikeus käyttää niitä. 

1.6. että hän ei aseta vetoja muiden osapuolten ohjeiden mukaan tai yhdessä muiden osapuolten kanssa, ja että ne ovat yksinomaan hänen omia päätöksiään. 

1.7. että hän ei kuulu ryhmään, jolla on käyttökielto Verkkosivustolla tapahtuvaan vedonlyöntiin. Näitä ovat erityisesti: tarjolla olevien vedonlyöntitapahtumien osallistujat, toimihenkilöt, valmentajat, aktiiviset urheilijat tai kilpailijat, vedonlyöntitoimistojen tai -yhtiöiden henkilökunta.                         

2.Jos Pelaaja on antanut meille virheellistä tietoja edellä esitetyistä asioista, STS:llä on oikeus peruuttaa milloin tahansa kaikki vedot tai osa vedoista, ja/tai mitätöidä voitot, ja/tai estää Pelaajaa tekemästä uusia vetoja jatkossa, sulkea Tili ja maksaa takaisin jäljellä olevat varat.

3.STS:llä ei ole velvollisuutta lisätietojen antamiseen, kuten kilpailutapahtuman tyyppi (esim. liigaottelu tai cup-ottelu), lyhyemmät / jatkoaikaiset ottelut (esim. ystävyysottelut, nuorisokilpailut, miniturnaukset), otteluiden pelipaikat (esim. neutraalit kentät), kilpamatkojen pituudet jne. Jos lisätietoja on annettu, niillä ei ole mitään vaikutusta vetojen ratkaisemiseen. Sama koskee kaikenlaisia tilastoja, taulukoita ja live-tuloksia.

4.STS:llä on oikeus mitätöidä vedot, jos on syytä epäillä manipulointia tai vedonlyöntiin liittyvää petosta. Tällaisessa tilanteessa kyseisten vetojen panosmäärä hyvitetään Tilille, ja Pelaajaa estetään tekemästä jatkossa uusia vetoja Verkkosivustollamme, Tili suljetaan ja jäljellä olevat varat maksetaan takaisin. Manipulointia tai vedonlyöntiin liittyvää petosta on syytä epäillä, jos esimerkiksi yksi tai useampi seuraavista tunnusmerkeistä täyttyy:                                                                                                                                       

4.1. Varojen panostus epätavallisiin lopputuloksiin;                                                

4.2. Varojen panostus lopputuloksiin, joissa on epätavallisen korkeat voittosummat;                                           

 4.3. Useita panostuksia epätavallisiin otteluihin ja/tai liigoihin;                     

  4.4. Panostukset sopupeleihin, joissa samanlaiset panostukset on piilotettu erilaisiin vetoyhdistelmiin;                                                                            

 4.5. Panostukset, jotka viittaavat ajallisesti ja sisällöllisesti siihen, että joukko vedonlyöjiä on toiminut yhteistyössä.

5.STS pidättää oikeuden vetojen hylkäämiseen joissakin tapauksissa tai vetojen määrän rajoittamiseen, ilman velvollisuutta syyn ilmoittamiseen. Yhdelläkään henkilöllä ei saa olla enempää kuin yksi Tili. STS pidättää oikeuden kaikkien ylimääräisten tilien sulkemiseen milloin tahansa. STS pidättää oikeuden Pelaajan oikeuksien peruuttamiseen, jos hän on tehnyt samanlaiset vedot kahdelta tai useammalta Tililtä. Tämä voi johtaa voittojen takavarikointiin ja kaikkien asetettujen vetojen mitätöimiseen, mukaan lukien jo ratkaistut vedot.

6.Vedot ratkaistaan tuloksen ilmoittamisen jälkeen. STS pidättää oikeuden voittovarojen jakamiseen vasta sen jälkeen, kun kaikki mahdolliset tutkimukset on saatu päätökseen, jos kyseisessä tapahtumassa on syytä epäillä sopupeliin liittyvää petosta.

7.Jos jokin summa hyvitetään Tilille vahingossa, Pelaajalla on velvollisuus ilmoittaa virheestä mahdollisimman pian. Kaikki virheellisen hyvityksen seurauksena syntyneet voitot mitätöidään, ja STS:llä on oikeus kaikkien virheellisesti hyvitettyjen varojen kumoamiseen.

8.STS:llä on oikeus korjata kaikki ilmeiset virheet. Ilmeisten virheiden sattuessa STS pidättää oikeuden kaikkien virheitä sisältävien vetojen mitätöimiseen ja kaikkien panosten palauttamiseen. Lisäksi, jos veto hyväksytään sellaiseen hintaan (kertoimella), joka eroaa merkittävästi vedon tekohetkellä yleisillä markkinoilla tarjolla olevista hinnoista (kertoimista) tai on selvästi virheellinen, kun otetaan huomioon mahdollinen lopputulos, STS:llä on oikeus mitätöidä tällaiset vedot. Ilmeinen virhe voi johtua inhimillistä virheestä tai järjestelmään liittyvistä teknisistä ongelmista, mikä saattaa johtaa virheellisten tietojen julkaisemiseen Verkkosivustolla. Esimerkiksi: virheellinen yli-/alleraja, virheellisesti asetettu pistetasoitus (esim. päinvastoin), virheellinen joukkueen tai osallistujan nimi, selvästi virheelliset kertoimet tai väärä desimaalin paikka (25, vaikka pitäisi olla 2,5), väärin ilmoitetut sulkeutumisajat tai mitkä tahansa tekniset virheet jne. 

9.Samalle vetokupongille ei ole sallittua valita kohteita, joilla on vastaavuussuhde. Tämäntyyppiset vedot voidaan katsoa mitättömiksi, vaikka tapahtuman tulos olisi jo ratkaistu.

10.Vedon maksimipanos riippuu arvosta, jonka STS hyväksyy vedonlyöntihetkellä, ja se voi vaihdella laji- ja pelaajakohtaisesti. Jos veto on korkeampi kuin STS:n asettama automaattisen hyväksynnän maksimitaso (tätä arvoa voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta), panos tarkastetaan manuaalisesti (ns. Superveto-toiminto). Kaikki manuaalisesti hyväksyttävät vedot voidaan hylätä, hyväksyä osittain tai kokonaan, riippumatta siitä, miten Pelaaja on esittänyt pyynnön. STS pidättää oikeuden kaikkien manuaalisesti hyväksyttävien vetojen hylkäämiseen. Kaikki vedot, joita ei ole jostain syystä tarkistettu manuaalisesti ennen tapahtuman alkamisaikaa, mitätöidään automaattisesti. STS pidättää oikeuden kaikkien vedonlyöntirajojen asettamiseen yksilöllisesti jokaiselle pelaajalle ja vedolle.

11.Jos vedonlyönnin kohdetyypit tai tapahtumat eivät jostain syystä kuulu sääntöjen ja ehtojen piiriin - mukaan lukien Verkkosivustolla ilmoitetut kohdetyyppien erityissäännöt, STS pidättää oikeuden kunkin tapahtuman lopputuloksen ratkaisemiseen tapauskohtaisesti.

12.Jos sääntöjen ja ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, esimerkiksi Lajikohtaisten erityissääntöjen ja Tapahtuman tai Kohdetyypin erityissääntöjen välillä, sovelletaan seuraavaa pätevyysjärjestystä (ilmoitettu tärkeysjärjestyksessä):

1.Tapahtuman/Kohdetyypin erityissäännöt (saatavillaTapahtuman/Kohdetyypin yhteydessä Verkkosivustolla)

2.Lajikohtaiset erityissäännöt

3.Urheiluvedonlyönnin yleiset säännöt

4.Säännöt ja ehdot

 1. STS voi peruuttaa minkä tahansa tarjolla olevan tapahtuman/kohdetyypin/kohteen milloin tahansa, jopa live-tapahtuman aikana.
 2. Vedonlyöntitapahtumien katsotaan toteutuneen huolimatta siitä, että ottelu on vielä kesken, silloin kun ottelua on käyty vähintään: 

Jalkapallo - 60 min. 

Koripallo (NBA) - 40 min. 

Koripallo, eurooppalaiset liigat tai FIBA- ja WNBA-sääntöjä noudattavat pelit - 35 min. 

Jääkiekko (NHL) - 54 min. 

Jääkiekko (Eurooppa) - 50 min. 

Amerikkalainen jalkapallo - 50 min. 

Baseball - voittajavedoissa: 5 sisävuoroa, mutta ”kokonaistulos”- ja "tasoitus"-vedoissa - vähintään 9 sisävuoroa. 

Käsipallo - 50 min. 

 1. Kaikki keskeytettyihin, siirrettyihin tai peruutettuihin otteluihin tehdyt vedot mitätöidään, jos niitä ei pelata tai uutta alkamisaikaa ei ilmoiteta 12 tunnin sisällä alkuperäisestä alkamisajasta, elle toisin mainita.

  2. VEDON ASETTAMINEN

 1. Kun veto on asetettu ja hyväksytty, Tililtä veloitetaan asianmukainen summa. Pelaajan on ennen vedon vahvistamista tarkistettava, että veto on asetettu oikein. Vetoa ei voida enää peruuttaa tai muuttaa vedon vahvistamisen jälkeen. Pidätämme oikeuden vedon hylkäämiseen tai vain sen osittaiseen hyväksymiseen.
 2. Kun Pelaaja asettaa useita vetoja, ne ratkaistaan vastaanotetussa järjestyksessä. Useat vedot voidaan tulkita yhdeksi vedoksi, jos Pelaaja asettaa useita kopioita samasta vedosta. STS pidättää oikeuden kaikkien sellaisten vetojen mitätöintiin, joista voi löytyä todisteita kahden tai useamman Pelaajan välisestä yhteistyöstä tai jos on syytä epäillä, että eri henkilöt käyttävät samaa Tiliä.
 3. Vetojen hyväksymisessä ja voittojen maksamisessa sovelletaan erilaisia rajoja, erityisesti seuraavia: asetettavien vetojen lukumääriä koskevat rajat, vedonlyönnin kohdetyyppejä koskevat rajat, enimmäisvoittorajat ja pelaajakohtaiset rajat. Edellä mainittuja rajoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, ja ne ilmoitetaan vetokupongissa tai on lueteltu Tilillä. STS pidättää oikeuden panosten rajoittamiseen ennen vedon hyväksymistä ja/tai kertoimien muuttamiseen ennen vedon asettamista.
 4. Kaikki kertoimet voivat olla muuttuvia. Kaikki tapahtuman virallisen alkamisajan jälkeen hyväksytyt vedot mitätöidään, ellei ole toisin mainittu (kuten live-vedoissa).
 5. Jos emme jostain syystä pysty vahvistamaan tietyn kohdetyypin lopputulosta (esimerkiksi live-lähetyksen katkeamisen vuoksi), kaikki vedot mitätöidään, ellei vetoa ole jo ratkaistu.
 6. Tapahtumissa, joissa ei ole virallista vedon sulkeutumisaikaa, tapahtuman ilmoitettua alkuperäistä alkamisaikaa pidetään vedon sulkeutumisajankohtana. Jos ennen tapahtumaa tehtävä veto hyväksytään vahingossa jostain syystä ottelun tai tapahtuman alkamisen jälkeen, kaikki tapahtuman varsinaisen alkamisajan (ts. ottelun, sarjan tai kilpailun alkaminen jne.) jälkeen asetetut vedot mitätöidään ja hyvitetään. Kiistatilanteet ratkaistaan tarkistamalla asetettujen vetojen tarkat ajat palvelimiemme tapahtumalokeista. Kaikki verkkosivustolla ilmoitetut ja/tai STS:n henkilökunnan ilmoittamat ajat ovat Viron ajassa, ellei toisin mainita.
 7. Pelinaikainen vedonlyönti / Live-vedonlyönti - STS pidättää oikeuden vedon mitätöimiseen (tai palauttamiseen), olipa vedossa voitto tai häviö, jos meillä on hyvä syy epäillä, että veto on tehty sen jälkeen, kun tapahtuman/kohdetyypin lopputulos on ollut tiedossa tai kun valittu osallistuja tai joukkue on saavuttanut olennaisen edun (esim. piste-etu, kentältäpoisto jne.).
 8. Jos STS ei jostain syystä pysty asianmukaisesti vahvistamaan tietyn kohteen lopputulosta (esim. tietojen katoamisen vuoksi), kaikki vedot mitätöidään, ellei vetojen tuloksia ole ratkaistu jo aiemmin.

  3. VEDON VOIMASSAOLO:

 1. Vedon katsotaan olevan voimassa vasta siitä lähtien, kun sille on annettu ID-tunnus ja sen tila on hyväksytty. Sen jälkeen veto näkyy "omat vedot" -kohdassa.
 2. Pelaaja vakuuttaa olevansa tietoinen siitä, että hänen vastuullaan on näihin Sääntöihin sekä STS:n Ehtoihin tutustuminen sekä sen varmistaminen, että hän on ymmärtänyt ne täysin.
 3. STS ei ole vastuussa, jos vedon asettaminen ei onnistu, olipa syy mikä tahansa: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tietokoneen toimintahäiriöt, toimintahäiriöt teleoperaattoreiden palveluissa tai häiriöt verkkoyhteyksissä. Emme ota huomioon sellaisia meille lähetettyjä vetoja, joita ei ole hyväksytty aiemmin kuvatulla tavalla.
 4. Pelaaja ei saa käyttää tai hyödyntää mitään tekoälyjärjestelmää tai -ohjelmistoa: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tietokoneita, koneita, ohjelmistoja tai muita automatisoituja järjestelmiä, jotka on suunniteltu varta vasten ohjelmistojemme voittamiseksi tai manipuloimiseksi. Emme hyväksy vetoja, jotka ovat seurausta tai liittyvät tällaisten järjestelmien tai tekoälyohjelmistojen käyttöön.
 5. Kaikki vedot, jotka asetetaan vedonlyönnin sulkeutumisen jälkeen (ns. ”myöhästyneet vedot”), luokitellaan syystä riippumatta pätemättömiksi ja mitätöidyiksi.
 6. STS pidättää oikeuden vedonlyönnin kohdetyypin keskeyttämiseen ja/tai minkä tahansa vedon peruuttamiseen milloin tahansa. Kun kohdetyyppi keskeytetään, kaikki siihen liittyvät vedot hylätään. STS pidättää myös oikeuden vedonlyönnin lopettamiseen missä tahansa kohdetyypissä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
 7. STS pidättää oikeuden voitonmaksun epäämiseen ja tapahtumaa koskevien vetojen mitätöimiseen, jos meillä on näyttöä siitä, että on tapahtunut seuraava: (1) tapahtuman rehellisyys on kyseenalaistettu; (2) hintoja (kertoimia) on manipuloitu; tai (3) kyseessä on sopupeli. Todisteet yllä kuvatuista tilanteista voivat perustua minkä tahansa STS:n vedonlyöntikanavan kautta tehtyjen vetojen suuruuteen, määrään tai malliin. Kyseisen urheilulajin asianomaisen hallintoelimen (jos sellainen on) tekemä päätös on ratkaiseva. Jos jollakin Pelaajalla on jostain syystä rahavelkaa STS:lle, STS:llä on oikeus ottaa se huomioon ennen maksujen suorittamista kyseiselle pelaajalle.
 8. Jos yksittäinen veto julistetaan mitättömäksi, panosmäärä palautetaan Pelaajan Tilille. Jos kyseessä on yhdistelmäveto, minkä tahansa mitättömäksi julistetun vetokohteen kertoimeksi tulee 1,00 tai 0/1 ja yhdistelmävedon kokonaiskerroin lasketaan uudestaan vastaavanlaisesti (yhdistelmävedon voidaan silti voittaa, jos kaikki muut vetokohteet ovat oikein).
 9. Jos vedonlyöntejä on tehty ryhmässä yksityishenkilöiden tai syndikaattien toimesta vedonlyönnin Sääntöjen kiertämiseksi, STS:llä on oikeus evätä/lopettaa maksujen suorittaminen tai voittojen maksaminen siksi ajaksi, kun STS tutkii onko Sääntöjä rikottu.
 10. Vedot eivät tule voimaan, jos Tilillä ei ole riittävästi varoja.
 11. Asettamasi veto on voimassa vasta sitten, kun STS:n palvelimet ovat hyväksyneet sen. Jokainen voimassa oleva veto saa uniikin tapahtumakoodin/ID-tunnuksen. STS ei ole vastuussa sellaisten vetojen ratkaisemisesta, joille ei ole annettu uniikkia tapahtumakoodia/ID-tunnusta. Jos et ole varma vedon voimassaolosta, tarkista Tilisi vetohistoriasta tai ota meihin yhteyttä.
 12. Jos STS:n ja Pelaajan välillä on erimielisyyksiä vetojen asettamisesta, ratkaisemisesta, voimassaolosta ja mitätöimisestä, sekä Pelaaja että STS hyväksyvät sen, että STS:n tietokannan tapahtumalokia pidetään pätevänä ja kiistattomana tietojen ja todisteiden lähteenä, sitoen molempia osapuolia.

 4. VOITOT:

 1. Voitot hyvitetään Tilille sen jälkeen, kun STS on vahvistanut tuloksen.
 2. Vedoista saadut voitot hyvitetään vedonlyöntitilisi saldoon. Jos olet asettanut vedon bonusvaroilla, ratkaistuista vedoista saadut voitot saatetaan hyvitetään bonussaldoon ja niihin saattaa liittyä kierrätysvaatimuksia, ja niissä sovelletaan kyseisen kampanjatarjouksen erityisehtoja. Pelaajalle ei ole oikeutta käyttää mitään Tilille virheellisesti hyvitettyjä varoja/voittoja ja STS pidättää oikeuden kaikkien tällaisiin varoihin liittyvien maksutapahtumien mitätöimiseen ja/tai kyseisen summan takaisin perimiseen Tililtä ja/tai maksutapahtuman peruuttamiseen, joko ajallaan tai sen jälkeen, kun virhe on havaittu.
 3. Enimmäisvoitto kullekin Pelaajan asettamalle vedolle on 100 000 EUR (sata tuhatta euroa), mille tahansa panossummalle ja missä tahansa vetotyypissä, riippumatta siitä onko kyseessä yksittäinen veto, yhdistelmäveto tai järjestelmäveto (esimerkki: jos järjestelmävedossa minkä tahansa yksittäisen voittavan vetokohteen voittosumma ylittää 100 000 euron (sadan tuhannen euron) rajan, STS maksaa Pelaajalle enintään 100 000 euroa (yhteensä sata tuhatta euroa)).
 4. Kun kaksi tai useampi kilpailija saa tapahtumassa identtisen sijoituksen, vedon ratkaisussa sovelletaan ns. "dead heat" -sääntöä. Voittosumma jaetaan tasatilanteessa olevien kilpailijoiden määrällä. Esimerkki: potentiaalinen voittosi olisi 50 euroa, mutta kaksi kilpailijaa jakaa ensimmäisen sijan - tässä tapauksessa tilillesi hyvitetään 25 euron voittosumma.
 5. Verkkosivustolla käytettävissä olevat "Mahdollinen voitto" tai "Palautussumma" - laskelmat on tarkoitettu vain tiedoksi, ja kaikki vedot ratkaistaan lopullisesti hyväksyttyjä kertoimia käyttäen. Yhdistelmävedoissa, jotka sisältävät mitätöityjä kohteita, "Mahdollinen voitto" tai "Palautussumma" -laskelmissa ei mitätöityjä kohteita oteta huomioon.

 

 1. CASH OUT -OMINAISUUS
 2. STS tarjoaa Cash Out -ominaisuuden, joka on käytettävissä valituissa tapahtumissa, otteluissa ja kohdetyypeissä, sekä ennen tapahtumaa tehtävissä vedoissa että Pelinaikaisissa-/Live-vedoissa, yksittäisissä vedoissa ja yhdistelmävedoissa, useissa eri urheilulajeissa kuten jalkapallo, tennis ja koripallo. Näet vedonlyönnin kohdetyyppien yhteydessä erikoislogon ($). Jos erikoislogoa ($) ei näy, Cash Out -ominaisuus ei ole käytettävissä kyseisessä urheilulajissa tai kohdetyypissä.
 3. Jos haluat lunastaa rahat, voit tehdä sen klikkaamalla erikoislogoa ($) tai “Cash Out” -painiketta, joka sijaitsee avoimien vetojesi tai vetohistoriasi tiedoissa. Jos päätät käyttää Cash Out-ominaisuutta ja lunastaa rahat, tarjottu summa hyvitetään eikä vedon lopputuloksella ole vaikutusta Tilillesi hyvitettyyn summaan. 
 4. Jos Cash Out -ominaisuus on käytettävissä ennen tapahtuman alkamista, emmekä tarjoa kyseisestä tapahtumasta Pelinaikaista-/Live-vedonlyöntiä, niin Cash Out -ominaisuutta ei voida enää käyttää tapahtuman alettua.
 5. Cash Out -ominaisuuden saatavuutta ei taata missään tapahtumassa tai kohdetyypissä mihin aikaan tahansa, vaikka sitä olisi tarjottu kyseiselle tapahtumalle/kohdetyypille ennakkoon.
 6. STS ei ole vastuussa, jos Cash Out -ominaisuus ei ole käytettävissä teknisistä ongelmista tai muista syistä johtuen. 

 

 1. VETOTYYPIT

STS tarjoaa seuraavanlaisia vetotyyppejä.

1.Yksittäinen veto (Single): lyöt vetoa esimerkiksi yhden tapahtuman voittajasta tai tuloksesta. Jos veikkauksesi osoittautuu oikeaksi, voitat vedon.

2.Yhdistelmäveto: Lyöt vetoa kahdesta tai useammasta kohteesta. Kaikkien kohteiden valinnat on osuttava oikein voittaaksesi vedon. Jos jokin yhdistelmävedon kohteista katsotaan mitätöidyksi, muiden kohteiden on oltava oikein voittaaksesi vedon.

3.Järjestelmäveto: Voit jättää järjestelmävedon, kun olet syöttänyt vetokuponkiin vähintään kolme kohdetta. Voit tehdä sen klikkaamalla Järjestelmä-painiketta. Mahdollisten järjestelmävetojen määrä riippuu veikattujen lopputulosten määrästä. Valintoihisi sopivat ehdotukset järjestelmävedoista näytetään automaattisesti.  

Was this article helpful?