(FI) Tietosuojakäytäntö

10 min. readlast update: 02.25.2021

Viimeksi päivitetty 03.02.2021

STS.Bet Limited (jatkossa 'Yritys', tai 'me') on maltalainen yritys, joka noudattaa Maltan lakeja, ja jonka rekisteröity osoite on STS Gaming Group, Skyways offices, Block C, 3rd Floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta PTA9042, ja rekisterinpitäjänä se soveltaa Maltan tietosuojalakeja. Yritys kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi ja käsittelemiään niitä sovellettavia lakeja kunnioittaen. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, miten yritys noudattaa sovellettavia tietosuojalakeja, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ('GDPR', 'asetus'), Maltan tietosuojalakia ('Data Protection Act', Maltan lainsäädännön luku 586), sen sivulainsäädäntöä sekä muita mahdollisia yksityisyyttä koskevia lakeja, joihin voi ajoittain tulla muutoksia.

On tärkeää, että luet tämän tietosuojakäytännön yhdessä minkä tahansa muiden tietosuojailmoitusten kanssa, jotka toimitetaan niissä tilanteissa, kun keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, ollaksesi tietoinen siitä, miten ja miksi käsittelemme tietojasi.  

Yrityksemme tietosuojavastaava


Yritys on nimittänyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officer, ‘DPO’), jonka vastuulla on henkilötietoja ja tietosuojaa koskevien asioiden käsittely. Yrityksemme tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteessa privacy@stsbet.com

Mitä ovat henkilötiedot?


Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö tai joka liittyy tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilöstä käytetään myös määrettä ”rekisteröity”. Rekisteröity on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti henkilötietojen kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, online-tunnisteen perusteella, tai muiden tietojen perusteella, jotka liittyvät henkilön fyysisiin, fysiologisiin, geneettisiin, henkisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin tai sosiaalisiin identiteetteihin. Näitä kaikkia tunnistetietojen eri luokkia kutsutaan yhteismääreellä ”henkilötiedot”. Henkilötiedot eivät sisällä tietoja, jotka on anonymisoitu, niin että Rekisteröityä ei ole enää mahdollista tunnistaa (anonymisoidut tiedot).

Yritys käsittelee henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia tietoja (arkaluonteisia henkilötietoja) vain tiukkoja ehtoja ja todellista lainmukaista käsittelyperustetta noudattaen.  

Tietosuojaperiaatteet

Yritys on sitoutunut noudattamaan vaatimustenmukaisuutta. Jos meidän on kerättävä, tallennettava tai käsiteltävä muin tavoin henkilötietojasi, noudatamme siinä seuraavia tietosuojaperiaatteita: 

 • Lainmukaisuus, asianmukaisuus ja läpinäkyvyys: henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava lakeja ja säännöksiä, ja sen on tapahduttava asianmukaisesti ja läpinäkyvästi;
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus: Henkilötietoja kerätään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä edelleen tavoilla, jotka ovat ristiriidassa alkuperäisten käyttötarkoitusten kanssa;
 • Tietojen minimointi: käsiteltävien henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja suhteessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen;
 • Tietojen täsmällisyys: henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja päivitettyjä. On tehtävä kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä;
 • Säilytyksen rajoittaminen: henkilötietoja on säilytettävä sellaisessa muodossa, joka sallii rekisteröidyn tunnistamisen vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen toteuttamista varten;
 • Luottamuksellisuus ja turvallisuus: henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen on oltava luottamuksellista ja turvallista. Henkilötietoja ei saa jakaa kolmansille osapuolille muissa kuin lainmukaisissa ja käyttötarkoituksen kannalta välttämättömissä tapauksissa. |

Keräämämme henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme sellaisia sinua koskevia henkilötietoja, jotka liittyvät tämän verkkosivuston käyttöön sekä yrityksemme ja sinun välisen asiakassuhteen hoitamiseen. Tällaisia henkilötietoja voivat olla:

 • Tietoja, jotka toimitat meille rekisteröityessäsi verkkosivustollemme: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kotiosoite tai muu fyysinen osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut lomakkeiden kautta toimitetut tiedot;
 • Tietoja verkkosivustomme käytöstä: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tietoja siitä, milloin, miten ja missä käytät Verkkosivustoa;
 • Yksityiskohdat tapahtumista, joita suoritat verkkosivustollamme tai jotka liittyvät verkkosivustomme käyttöön: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tiedot peli- ja vedonlyöntihistoriastasi, kaavat ja mieltymykset, mukaan lukien osallistuminen turnauksiin, kampanjoihin, tiedot talletuksista ja nostoista, pankkitili- ja luottokorttitiedot;
 • Tietoja, jotka toimitat meille missä tahansa sinun ja meidän (rekisterinpitäjän) välisessä viestien vaihdossa;
 • Mitä tahansa muita lain edellyttämiä tietoja: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tiedot varallisuutesi lähteen varmentamisesta;
 • Tietoja mahdollisesta rikollisesta tai rahanpesuun liittyvästä toiminnasta, jotka järjestelmämme havaitsevat;
 • Mitä tahansa muita henkilötietoja, joita toimitat meille verkkosivuston käytön yhteydessä.

Sinulla ei ole velvollisuutta luovuttaa meille henkilötietojasi. Tietojen toimittamisen laiminlyönti johtaa kuitenkin siihen, että emme pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä palveluja.

Huomioithan, että voimme kerätä ja saada automaattisesti tiettyjä tietoja, myös henkilötietojasi, jos toimitat tällaisia tietoja palveluidemme tai muun verkkosivustolla tapahtuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Kaikkia Yrityksellemme toimitettuja tietoja käsitellään vain silloin, kun ne ovat välttämättömiä pyydettyjen palvelujen tarjoamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun meillä on siihen lainmukainen peruste:

 • Jos meidän on tehtävä se rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden takia (muun muassa, muttei vain rekisteröintiprosessiin rajoittuen, henkilötietojen oikeellisuuden varmentaminen, pelikaavojen monitorointi ja vastuulliseen pelaamiseen liittyvien mahdollisten ongelmien tunnistaminen, rahanpesun sekä muunlaisen rikollisen tai vilpillisen toiminnan monitorointi ja estäminen);
 • Kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöön panemisesta johtuvat velvollisuudet: toisin sanoen verkkosivustomme käytön mahdollistaminen, asiakastuen tarjoaminen, tarvittavien turvallisuus- ja henkilöllisyystarkistusten suorittaminen, minkä tahansa verkossa tapahtuvan rahansiirtotapahtuman prosessointi, turnauksiin osallistuminen, ja kaikki muut sellaiset toimet, joiden ansiosta pystymme takaamaan sinulle Palveluidemme toimivuuden ja tehokkaan käytön;
 • Jos olet antanut suostumuksesi (muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tietojen lähettämiseen tarjouksistamme, kampanjoistamme, tuotteistamme ja palveluistamme);
 • Joissakin tapauksissa saatamme käsitellä henkilötietojasi silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tilastojen ja analyyttisten raporttien valmistelu, rahapelikäyttäytymisesi monitorointi tarjotaksemme sinulle jatkossa parempaa palvelua), elleivät rekisteröidyn henkilötietojen suojaan liittyvät intressit sekä perusoikeudet ja -vapaudet ole etusijalla ja syrjäytä niitä.  

Henkilötietojesi luovuttaminen

Emme luovuta tarkoituksellisesti keräämiämme tai tallentamiamme henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman sinun nimenomaista suostumustasi muissa kuin tässä tietosuojakäytännössä mainituissa tapauksissa. Saatamme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin seuraavissa tapauksissa:

 • Tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamiseksi saatamme luovuttaa tietojasi STS Bet Limitedin kanssa samaan yritysryhmään kuuluville yrityksille, sekä myös sellaisille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat valitsemiesi palveluiden toteuttamiseen kuten alustan toimittajat, maksupalvelujen tarjoajat, kasinopelien pelitoimittajat;
 • Kaikki kolmannet osapuolet, jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan palveluita yrityksellemme: muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, tilintarkastajat, ammatilliset neuvonantajat, finanssikonsultit, henkilöllisyyden todentamisvirastot, riski- ja petostentorjuntavirastot, viestintätoimistot ja valvontaviranomaiset jne.;
 • Ketkä tahansa mahdolliset hankkijat, seuraajat tai valtuutetut osana ehdotettua sulautumista, yritysostoa, omaisuuden myyntiä tai vastaavaa yrityskauppaan liittyvää tapahtumaa, jossa tietojen siirtämistä vaaditaan yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle osana tällaista prosessia;
 • Mikä tahansa lainvalvontaviranomainen, jolla voi olla kohtuullinen vaatimus henkilötietojesi käsittelyyn rikoksen ehkäisemiseksi, tutkimiseksi tai havaitsemiseksi;
 • Mikä tahansa sääntelyelin tai valtuutettu organisaatio, jolla on lain määräämät oikeudet, ja jolla voi olla kohtuullinen vaatimus henkilötietojesi luovuttamiseen.

Kaikkien kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta vaaditaan asianmukaiset turvatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi yrityksemme tietosuojakäytäntöä noudattaen. Lisäksi luovutamme henkilötietojasi heidän käsiteltäväkseen vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin meitä laillisesti sitovia sopimuksia noudattaen. 

Kansainväliset tiedonsiirrot


Toimittamiasi henkilötietoja voidaan siirtää muissa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa sijaitseville tai ETA:n ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, mukaan lukien sääntelyviranomaiset, julkiset viranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset. Yritys siirtää henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle vasta sen jälkeen, kun se on tehnyt tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen yksityisyyden suojan toteutumisen tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi seuraavin siirtoperustein: sinun suostumuksellasi, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, sopimuksen täytäntöön panemisesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi tai yleisen edun nimissä.  

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja, joita käsittelemme yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin, ei saa säilyttää kauemmin kuin ne ovat tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä sovellettavan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, sopimusten täytäntöön panemiseksi ja tarvittaessa oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, laatimiseksi ja puolustamiseksi.

Tarkistamme aktiivisesti käsittelemämme ja tallentamamme henkilötiedot, ja poistamme tai anonymisoimme ne turvallisella tavalla sen jälkeen, kun niiden säilyttämiseen ei enää ole lakisääteisiä velvoitteita, tai yrityksen toimintaan ja asiakassuhteisiin liittyviä tarpeita.

Niissä tapauksissa, joissa ei ole mahdollista määritellä ennakkoon henkilötietojesi säilytysaikoja, noudatamme päätöksissämme seuraavia kriteerejä:

 • käyttötarkoitukset, joita varten henkilötiedot on kerätty;
 • onko lakisääteisiä velvoitteita, jotka sitovat meitä tietojen säilyttämisessä;
 • onko meillä lainsäädännöllinen perusta henkilötietojen säilyttämiseen: muun muassa, muttei vain tähän rajoittuen, sinun suostumuksesi;
 • henkilötietoihin liittyvä arvo;
 • onko alalla käytäntöjä, jotka määrittelevät tietojen säilyttämisen keston;
 • tietojen säilyttämiseen liittyvät riskit, kustannukset ja vastuut; ja
 • muut merkitykselliset olosuhteet.  

Tietoturva

Olemme toteuttaneet asianmukaiset turvaamistoimenpiteet ehkäistäksemme henkilötietojen häviämisen, luvattoman käytön ja pääsyn tietoihin, muuttamisen, luovutuksen tai tuhoamisen. Yritys on tehnyt toimenpiteitä varmistaakseen henkilötietoja käsittelevien järjestelmien ja palvelujen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja kestävyyden, sekä nopean pääsyn tietoihin ja niiden palautettavuuden fyysisten tai teknisten häiriöiden sattuessa. 

Mikään Internetissä toimiva tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei ole 100% turvallinen. Emme voi taata meille lähettämiesi tietojen turvallisuutta, teet sen omalla vastuullasi. Emme myöskään voi taata, että tällaisiin tietoihin ei voitaisi päästä käsiksi, paljastaa, muuttaa tai tuhota murtautumalla fyysisten, teknisten tai organisatoristen suojatoimiemme läpi. 

Kaikki henkilötietoja käsittelevät työntekijämme saavat säännöllisesti koulutusta tietoturvallisuuskäytännöistä. 

Olemme ottaneet käyttöön menettelytapoja, joita noudatamme epäiltyjen henkilötietojen tietoturvaloukkausten käsittelyssä ja teemme ilmoituksen sääntelyviranomaiselle epäillystä rikkomuksesta, silloin kun meillä on siihen lainsäädännöllinen velvollisuus. Tietyissä tapauksissa ilmoitamme myös sinulle, toisin sanoen rekisteröidylle, tietoturvaloukkauksen tapahtumisesta ja niistä toimenpiteistä, joita sinun on tehtävä oikeuksiesi turvaamiseksi. Jos uskot, että tilisi tai henkilötietosi ovat vaarantuneet, ota yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen privacy@stsbet.com .

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, muun muassa: 

 • Oikeus saada pääsy tietoihin – sinulla on oikeus pyytää meiltä jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoistasi. On olemassa joitain rajoituksia, eli et välttämättä saa aina kaikkia käsittelemiämme tietoja;
 • Oikeus poistaa tiedot – sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tietyissä tilanteissa. Tämä ei ole ehdoton oikeus ja poistojen ajankohdat riippuvat vakiintuneista säilytysajoistamme;
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä – sinulla on oikeus vastustaa ja pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, jos tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, tai meidän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi;
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – voit pyytää meitä toimittamaan sinulle tietyt toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää meitä siirtämään tällaiset henkilötiedot ilmoittamallesi toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Oikeus oikaista tietoja – sinulla on oikeus vaatia meitä päivittämään tai oikaisemaan kaikki hallussamme olevat virheelliset henkilötiedot;
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä – sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi jos uskot, että henkilötietojesi käsittely on lainvastaista tai hallussamme olevat henkilötietosi eivät ole paikkaansapitäviä;
 • Oikeus peruuttaa suostumus – sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Suostumuksesi peruuttamisella ei ole vaikutusta suostumuksesi perusteella tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista; 
 • Oikeus saada informaatiota lähteestä – sinulla voi olla myös oikeus saada tietoa henkilötietojesi lähteestä, jos et ole toimittanut meille itse henkilötietojasi; ja
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle - voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (yhteystiedot mainittu yllä), jos tarvitset selvennystä tai haluat keskustella henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä asioista. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen lopputulokseen, sinulla on rekisteröitynä myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle joko verkossa https://www.reportbreachidpc.com/Complaint/, tai lähettämällä perinteistä postia osoitteeseen Information and Data Protection Commissioner, Floor 2, Airways House, High Street, Sliema, SLM 1549, Malta, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen idpc.info@gov.mt Voit tarvittaessa myös hakea oikeuksiesi täytäntöön panoa oikeussuojakeinojen kautta.

Oikeutesi henkilötietoihin liittyen eivät ole ehdottomia. Jos haluat käyttää yhtä tai useampaa oikeuksistasi, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen privacy@stsbet.com

Oikeuksien käytöstä ei peritä maksuja. Lisäksi sinulle annetaan vastaus ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, laskettuna siitä hetkestä kun henkilöllisyytesi on vahvistettu. 

Kun olet lähettänyt oikeuksiisi liittyvän pyynnön, Yritys saattaa pyytää sinua toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. Tällä turvatoimella varmistetaan, että henkilötietoja ei luovuteta millekkään muulle taholle kuin rekisteröidylle.  

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Saatamme käyttää automaattista päätöksentekoa täyttääksemme laissa asetetut velvoitteet. Täyttääksemme esimerkiksi velvoitteita, jotka liittyvät petoksiin, veronkiertoon tai epäilyttävien vedonlyöntien raportointiin, sekä varoitusten toimittamiseen vastuulliseen pelaamiseen liittyvissä velvoitteissa. 

Saatamme myös käyttää automaattista päätöksentekoa rajoitetuissa tapauksissa silloin, kun se on välttämätöntä meidän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemisessa. Profilointiin liittyviä päätöksiä ei tehdä automaattisesti ilman ihmisen väliintuloa. Lisäksi profilointiprosessi perustuu haluumme tarjota pelaajille räätälöityjä, laadukkaita kokemuksia ja palkita pelaajien uskollisuus. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä automaattisessa päätöksenteossa olemalla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteeseen privacy@stsbet.com.

Saatamme käyttää henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin näyttääksemme mieltymyksiin tai kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa henkilökohtaista markkinointimateriaalia ja mainoksia. Saatamme esimerkiksi näyttää sinulle käyttäytymiseesi perustuvia mainoksia tietyistä peleistä tai VIP-/kanta-asiakasohjelman tarjouksista. Pyydämme sinulta nimenomaista suostumustasi ja annamme sinulle aina mahdollisuuden kieltäytyä, kun tällaista tietojen käsittelyä tapahtuu. 

Evästeet

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi vieraillessasi verkkosivustoilla. Niitä hyödynnetään yleisesti verkkosivuston toimivuuden turvaamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sekä tietojen keräämiseksi verkkosivuston omistajille. Voit lukea tarkemmin evästekäytännöistämme, esimerkiksi ”mitä evästeitä käytämme?”, ”miten käytämme evästeitä?” ja ”miten voin muuttaa evästeasetuksia?”, kohdasta Evästeet 

Velvollisuutesi muutosten ilmoittamisesta

On tärkeää, että käsittelemämme henkilötiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Sinun on tehtävä meille muutosilmoitus, jos henkilötietosi muuttuvat; esimerkiksi sukunimen, allekirjoituksen, osoitteen ja/tai henkilökortin numeron muututtua.  

Linkit muihin verkkosivustoihin

Kun tarjoamme linkkejä muiden organisaatioiden verkkosivustoille, tämä tietosuojakäytäntö ei ulotu niihin eikä kerro sitä, miten kyseinen organisaatio käsittelee henkilötietojasi. Kehotamme tutustumaan vierailemillasi verkkosivustoilla oleviin tietosuojailmoituksiin.  

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Tähän tietosuojakäytäntöön voi tulla ajoittain muutoksia. Jos muutokset vaikuttavat henkilötietojasi käsittelyyn, neuvomme sinua valinnoissa, joita saatat joutua tekemään tietosuojakäytäntöön tehtyjen muutosten johdosta. Lähetämme myös ilmoituksen, kun tietosuojakäytäntöön on tehty muutoksia.  

Was this article helpful?