(FI) Säännöt ja ehdot

25 min. readlast update: 11.09.2021

Viimeksi päivitetty: 11.09.2021 

Versio 1.1 

1 – MÄÄRITELMÄT

Nämä Säännöt ja ehdot (jatkossa ”Ehdot” tai ”Sopimus”) muodostavat osapuolten, STS.Bet Limitedin (jatkossa ”STS” tai ”me”) ja käyttäjän (jatkossa ”sinä” tai ”Pelaaja”), välille sitovan sopimuksen. 

Seuraavat termit ja määreet määritellään ehdoissa seuraavasti, ellei selvästi ole toisin mainittu: 

 1. Tili tarkoittaa Pelaajan avaamaa ja STS:n ylläpitämää henkilökohtaista tiliä, joka mahdollistaa Palvelujen käytön.
 2. Peli tarkoittaa minkälaista tahansa pelitoimintaa, jota STS tarjoaa Verkkosivustolla Pelaajille, ja johon asianomainen Sääntelyviranomainen on antanut hyväksynnän.
 3. Live-kasino tarkoittaa perinteisen kasinon online-versiota, jossa Pelaajat voivat pelata ja asettaa panoksia Internetin kautta pelatuissa reaaliaikaisissa kasinopeleissä.
 4. Käyttäjätunnus ja Salasana tarkoittavat kirjautumiseen tarvittavaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Pelaaja valitsee Verkkosivustolle rekisteröityessään.
 5. Harjoituspeli tarkoittaa pelejä, joita tarjotaan erityisessä Harjoitusmoodissa, jossa ei vaadita maksusuorituksia. Tämän moodin ansiosta Pelaajalla on mahdollisuus kokeilla tarjolla olevia pelejä ennen kuin hän pelaa niitä oikealla rahalla Pelimoodissa. 
 6. Registration Form means a form that a Player fills in to create a Player Account. Rekisteröintilomake tarkoittaa lomaketta, jonka Pelaaja täyttää avatakseen itselleen Tilin.
 7. Sääntelyviranomainen tarkoittaa Viron vero- ja tullivirastoa (Eesti Maksu- ja Tolliamet, Lootsa 8a, 15176 Tallinna, Viro, sähköposti: emta@emta.ee). 
 8. Palvelu tarkoittaa kaikkia Verkkosivustolla lueteltuja Pelejä, sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintoja, muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, online-vedonlyönti- ja kasinopalvelut. 
 9. Ohjelmisto tarkoittaa STS:n lisensoimaa ohjelmistoa, mukaan lukien kaikki ohjelmat ja tietokannat sekä kaiken muun johdetun sisällön, riippumatta siitä onko Pelaajalla suora pääsy niihin vai tapahtuuko käyttö Verkkosivuston kautta muulla tavoin, ja jonka ansiosta Palveluita on mahdollista käyttää. 
 10. Verkkosivusto (myös ”sivusto”) tarkoittaa www.stsbet.com -sivustoa ja kaikkia muita siihen liitettyjä verkkosivustoja, joihin päästään linkkien ja sovellusten kautta. 

2 - SOPIMUS & YLEISTÄ

 1. Ehdot julkaistaan useilla eri kielillä vain tiedotustarkoituksessa. Vironkielistä versiota on pidettävä Pelaajan ja STS:n välisen sopimussuhteen oikeudellisena perustana. Jos muunkielisessä versiossa ja vironkielisessä versiossa on ristiriitoja keskenään, vironkielinen versio pätee ensisijaisesti.
 2. Ehdot on jaettu useisiin eri osioihin. Väleihin lisätyt otsikot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne vaikuta itse Ehtojen tulkintaan.
 3. STS tarkoittaa STS.Bet Limitediä, Maltan lakien mukaan toimivaa yritystä, jonka rekisteröity osoite on: STS Gaming Group, Skyway Office, block C, 3rd floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta, PTA9042 , Malta. 
 4. Kaikki Verkkosivustoa ja Palveluja käyttävät Pelaajat sitoutuvat noudattamaan Ehtoja. Ehdoissa kuvataan Verkkosivuston käyttöön liittyvät säännöt, ehdot ja riskit. Pelaajan tulee ottaa yhteyttä Asiakastukeen ennen Palvelujen käyttöönottoa, jos hänellä on jotain kysyttävää Ehdoista.
 5. Pelaajan tulee lukea ja hyväksyä kaikki Ehdot muutoksitta, ennen kuin hänestä voi tulla aktiivinen ja rekisteröitynyt Verkkosivuston käyttäjä. Rekisteröityessään ja Verkkosivustoa käyttäessään Pelaaja sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä Ehtoja ja kaikkia muita Sopimukseen liittyviä sääntöjä, ja vakuuttaa ymmärtäneensä ne. Jos Pelaaja ei suostu noudattamaan Ehtoja eikä halua kirjautua Verkkosivustoon tai käyttää Verkkosivustoa rekisteröitymisen jälkeen, hänen on ilmoitettava asiasta meille välittömästi kirjallisesti.
 6. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun uusi rekisteröityvä Pelaaja merkitsee rekisteröintiprosessin aikana ruudun 'Vakuutan, että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksyn kaikki Säännöt ja ehdot sekä Tietosuojakäytännön ja olen 18-vuotias tai vanhempi’ ennen kuin hän suorittaa tilin luomisen loppuun.
 7. Tässä Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Viron tasavallan lainsäädännön mukaan, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä ja periaatteita. Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät kiistat, oikeustoimet tai oikeudenkäynnit ratkaistaan yksinomaan Virossa sijaitsevissa tuomioistuimissa, ja osapuolet hyväksyvät täten peruuttamattomasti tuomioistuimen toimivallan ja sijainnin.
 8. STS ei ole millään tavalla vastuussa kenellekään ylivoimaisen esteen (force majeure-tilanne) sattuessa, eikä hallituksen tai muun laillisen viranomaisen toiminnasta. Jos jonkin tämän Sopimuksen määräyksistä katsotaan olevan laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavalla tämän Sopimuksen muihin määräyksiin - ne pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.
 9. Jos osapuoli ei pysty panemaan täytäntöön mitään tahansa tämän Sopimuksen säännöistä, oikeuksista tai määräyksistä, sitä ei pidetä mainituista oikeuksista tai määräyksistä luopumisena.
 10. STS pidättää oikeuden ehtojen muuttamiseen milloin tahansa, riippumatta siitä ilmoitetaanko muutoksista ennakkoon tai ei. Ehtoja voidaan muuttaa muun muassa petosten estämiseksi, ehtojen selkeyttämiseksi, lain vaatimusten mukaisiksi, tai peleissä, bonuksissa, pelisäännöissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Jos Pelaajat eivät hyväksy ehtojen muutoksia, heidän on lopetettava Verkkosivuston käyttö. 

3 – SAATAVUUS

 1. Palveluja tarjotaan ja niitä voivat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka voivat sovellettavan lain puitteissa muodostaa oikeudellisesti sitovia sopimuksia.
 2. Toisinaan koko Verkkosivusto, tai osia siitä, voi olla poissa käytöstä Verkkosivuston huollon ja/tai minkä tahansa Verkkosivustolla olevaan tuotteeseen liittyvän muutos- tai korjaustyön vuoksi.
 3. STS ei takaa tarjottujen palvelujen keskeytymätöntä saatavuutta tai palvelukykyä, mutta pyrkii kohtuullisin toimin korjaamaan mahdolliset virheet ja/tai ongelmat.
 4. Aikakriittisissä tilanteissa Pelaaja saattaa joutua epäedulliseen asemaan teknisten ongelmien, kuten verkkoyhteyden tai päätelaitteen hitaamman suorituskyvyn vuoksi. 
 5. Kasinopalvelut on tarkoitettu vain yli 21-vuotiaille tai täysi-ikäisille henkilöille lainkäyttöalueen lainsäädännön sen salliessa, riippuen siitä kumpi sallituista ikärajoista on alempi. Urheiluvedonlyöntipalvelut on tarkoitettu vain yli 18-vuotiaille henkilöille. Jos Pelaaja on nuorempi kuin pelilainsäädännössä määritelty täysi-ikäinen henkilö, hän ei saa käyttää Palveluja. Alaikäinen henkilö ei saa käyttää minkäänlaisissa tapauksissa Palveluitamme. Olethan tietoinen, että rahapelien pelaaminen alaikäisenä on rikos. Pelaajan on todistettava ikänsä ennen pelaamiseen aloittamista. 
 6. STS saattaa vaatia Pelaajaa toimittamaan meille todistuksen iästään ja voi estää hänen pelitoimintansa, jos on syytä epäillä, ettei hän ole täysi-ikäinen.
 7. Verkkosivustolle pääsy ja/tai käyttö voi olla laitonta joissakin maissa. Pelaajan vastuulla on selvittää, onko Verkkosivustolle pääsy ja/tai sen käyttö laillista hänen omalla lainkäyttöalueellaan. On kiellettyä käyttää minkäänlaisia ohjelmia tai tekniikoita, jotka mahdollistavat georajoitusten kiertämisen. Virtuaalisen yksityisverkon (VPN) ja vastaavien tekniikoiden käyttäytyminen tulkitaan petokseksi. Väärinkäyttötapauksissa STS:llä on oikeus estää ja/tai peruuttaa Pelaajalta Palvelujen käyttöoikeuden. 

4 - REKISTERÖINTI JA TUNNISTAMINEN

 1. Pelaajan on täytettävä Verkkosivustolla oleva Rekisteröintilomake ja toimitettava meille alla mainitut tiedot käyttääkseen Palveluja. Käyttäessään Verkkosivustoa ja avatessaan Tilin Pelaaja vahvistaa toimittavansa päteviä, täydellisiä ja oikeita tietoja. Kaikenlaisten väärien tai harhaanjohtavien tietojen toimittaminen, toisena henkilönä esiintyminen, väärien otsikkojen käyttö tai muut teot todellisen henkilöllisyyden piilottamiseksi tai kätkemiseksi STS:ltä, missä tahansa tarkoituksessa, tulkitaan vilpilliseksi toiminnaksi ja johtavat syytteiden nostamiseen laissa säädetyssä laajuudessa. 
 2. Pelaajan on toimitettava STS:lle seuraavat tiedot:
  1. Etunimi, sukunimi ja osoite.
  2. Henkilötunnus tai syntymäaika, mikäli henkilötunnusta ei ole - Pelaajan on todistettava täysi-ikäisyys pelatakseen rahapelejä.
  3. Asuinpaikka - Pelaajaa voidaan pyytää todistamaan asuinpaikkansa toimittamalla enintään 6 kuukautta vanha liikelaitoksen lasku (esim. sähkölasku) tai tiliote.
  4. Voimassa oleva sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero.
  5. Sukupuoli.
  6. Henkilökohtainen ja luottamuksellinen käyttäjätunnus - Käyttäjätunnuksen on oltava yksilöllinen ja selvästi tunnistettavissa. Loukkaavat, sopimattomat tai säädyttömät Käyttäjätunnukset ovat kiellettyjä. STS pidättää oikeuden sellaisten Tilien epäämiseen, joiden Käyttäjätunnukset eivät ole hyväksyttäviä.
  7. Salasana - valitse turvallisuussyistä vahva ja ennalta arvaamaton salasana. Pelaaja on itse vastuussa siitä, että salasana säilyy turvassa ja salassa.
 3. Rekisteröinti toisen henkilön (kolmannen osapuolen) puolesta on ehdottomasti kiellettyä. Tällaista toimintaa pidetään petoksena. 
 4. Toimitetut tiedot on pidettävä ajan tasalla. Pelaajan vastuulla on tarvittavien nimi-, osoite- ja sähköpostiosoitemuutosten tekeminen viipymättä Tilin kautta tai Asiakastukeen ilmoittamalla. 
 5. Jos todentamisprosessin aikana paljastuu, että toimitetut tiedot ovat vääriä tai virheellisiä, STS:llä on oikeus keskeyttää tai lopettaa Tili ja evätä kaikki voitot. Lisäksi Tilin käyttö voidaan keskeyttää tai se voidaan sulkea, jos Pelaaja ei toimita pyydettyjä tietoja tai asiakirjoja tai jos hän toimittaa STS:lle vääriä tai harhaanjohtavia asiakirjoja. Niillä Tileillä, joista on toimitettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, ei ole oikeutta voittoihin, mukaan lukien Jackpot-pelien voitot. Minkäänlaisia voittoja ei voida nostaa tällaisissa tilanteissa.
 6. Käyttäjätunnuksen ja Salasanan suojaaminen on Pelaajan vastuulla. STS ei ole vastuussa mistään varojen menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu Pelaajan omasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, ja aiheuttaa Tilin luvattoman, sopimattoman tai sääntöjenvastaisen käytön. 
 7. Pelaaja ei saa missään tapauksessa rekisteröidä toista (päällekkäistä) Tiliä - vain yksi Tili on sallittu yhtä henkilöä kohden. Useamman kuin yhden Tilin pitämistä kutsutaan tilien monistamiseksi, ja se on ehdottomasti kiellettyä, ja se tulkitaan vilpilliseksi toiminnaksi riippumatta siitä, onko toisten tilien rekisteröitymisprosessissä toimitettu rekisteröidyn Pelaajan omat tiedot, kolmannen osapuolen tiedot tai virheelliset tiedot. STS pidättää oikeuden kaikkien monistettujen tilien sulkemiseen milloin tahansa. Jos STS:llä on kohtuullinen syy epäillä petosta, se pidättää oikeuden kaikkien Tiliin liittyvien tapahtumien, bonusten tai muiden kampanjoiden peruuttamiseen, tämän rajoittamatta kuitenkaan muita toimia, sekä kaikkien jäljellä olevien varojen takavarikointiin.
 8. Jos Pelaaja huomaa, että hänellä on useampi kuin yksi Tili, Pelaajan on ilmoitettava asiasta viipymättä STS:lle.
 9. On kiellettyä myydä, ostaa ja/tai siirtää Tilejä muiden Pelaajien kesken. Jos on syytä epäillä, että tällainen siirto on tapahtunut, STS pidättää oikeuden tällaisten Tilien sulkemiseen ja mahdollisten uusien tapahtumien eväämiseen. 
 10. Pelaaja vakuuttaa, että hän ei ole saanut koskaan diagnoosia peliriippuvuudesta ja että hänellä ei ole sellaisia mielenterveysongelmia, jotka saattaisivat vaikuttaa hänen harkinta- ja päätöksentekokykyynsä.
 11. Yleistä oikeutta rekisteröitymiseen ja Palvelujen käyttämiseen ei ole olemassa. Rekisteröinti voidaan evätä tai STS voi sulkea Tilin, muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, väärien tietojen toimittamisen, useampien tilien avaamisen, bonusten väärinkäytön, vilpillisen toiminnan tai negatiivisen riskiarvioinnin takia. Rekisteröinti ja Tilin avaaminen on käyttäjälle ilmaista.
 12. Joissakin tapauksissa meidän on pyydettävä Pelaajaa todistamaan henkilöllisyytensä. Kaikkien toimitettujen asiakirjojen tulee olla selkeitä, luettavia, oikeassa muodossa, rajaamattomia sekä täytettävä muut edellytykset, joita saatamme Pelaajalta pyytää. 
 13. Jos Pelaaja ei toimita vaadittuja asiakirjoja ilmoitetussa ajassa, joka on mainittu pyynnön yhteydessä, meillä on oikeus voittojen takavarikointiin, talletusten palauttamiseen ja Tilin sulkemiseen.
 14. Myös sähköistä todentamista voidaan joissakin tapauksissa suorittaa asiakkaan henkilöllisyyden ja pankkitilitietojen vahvistamiseksi, mutta silloinkin meillä on oikeus pyytää Pelaajalta lisätietoja.   
 15. Kun STS on pyytänyt Pelaajalta lisätietoja ja asiakirjoja, todentamisprosessi kestää yleensä enintään 72 tuntia vastaanotettuamme kaikki pyydetyt asiakirjat.  

5 - SALASANAN SUOJAUS

 1. Pelaajaa kehotetaan valitsemaan turvallisuussyistä vahva ja ennalta arvaamaton salasana. Salasanan pitäminen turvassa ja salassa on Pelaajan vastuulla, eikä sitä tule paljastaa koskaan muille.  
 2. Käyttäjätunnuksen ja Salasanan pitäminen luottamuksellisena tietona on Pelaajan vastuulla. Tilin kautta tapahtuva pelaaminen katsotaan päteväksi riippumatta siitä, kuka Peliin osallistuu. Pelaajan tulee ilmoittaa välittömästi STS:lle, jos hänelle ilmaantuu turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita, jotta uudet suojaustiedot voidaan luoda.
 3. STS ei ole missään muodossa vastuussa kolmannen osapuolen mahdollisesta pääsystä Tilille, eikä se ole vastuussa mahdollisista varojen menetyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen luvattomasta Salasanan käytöstä. Pelaaja on yksin vastuussa tilin kirjautumistietojen turvallisuudesta.

6 - OIKEUDELLISET RAJOITUKSET

 1. Pelaaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että online-rahapelejä koskevat lait vaihtelevat kaikkialla maailmassa ja on hänen vastuullaan sen varmistaminen, että hän noudattaa asuinmaansa rahapelilakeja. Mahdollisuus käyttää Verkkosivustoa ei tarkoita sitä, että Palvelujen käyttö on laillista Pelaajan asuinmaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla. On kiellettyä käyttää minkäänlaisia ohjelmia tai tekniikoita, jotka mahdollistavat georajoitusten kiertämisen, esimerkiksi Virtuaalista yksityisverkkoa (VPN). 
 2. STS ei tarkoituksella tarjoa Palvelujaan sellaisissa maissa, joissa online-rahapelaaminen on laitonta. Verkkosivusto ei ole tarjous, pyyntö tai kutsu Palvelujen käyttämiseen millään tahansa lainkäyttöalueella, jossa tällainen toiminta on lain vastaista.
 3. Jos Pelaaja rikkoo näitä lakeja ja rekisteröityy sellaisesta maasta, jossa rahapelaaminen on kiellettyä, STS pidättää oikeuden Tilin sulkemiseen pysyvästi. 

7 - RAJOITETTU KÄYTTÖ

 1. STS myöntää Pelaajalle ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävän ja rajoitetun henkilökohtaisen käyttöoikeuden Verkkosivuston käyttöön.
 2. Pelaaja ei saa kopioida tai myydä mitään Verkkosivustolla esiintyvää markkinointimateriaalia ilman STS:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. 
 3. Pelaaja sitoutuu käyttämään saamiaan tietoja vain Palvelujen käyttöön ja tapahtumien suorittamiseen Verkkosivustolla (ja siihen liittyvissä toiminnoissa). On kiellettyä käyttää mitään Verkkosivustolla olevaa sähköisen viestinnän toimintoa mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on laitonta, säädytöntä, häiritsevää, loukkaavaa, tunkeilevaa, herjaavaa, epäsiveellistä, uhkaavaa tai muulla tavoin vihamielistä tai haitallista. 

8 – RIKKOMUKSET

 1. Väärinkäytökset on kiellettyjä Verkkosivustolla. Ehtojen rikkomisena pidetään muun muassa sitä, että Pelaaja:
  1. toimittaa virheellisiä, vääriä tai puutteellisia tietoja tarkoituksella.
  2. yrittää pelien tulosten manipulointia yhteistyössä muiden pelaajien kanssa, ohjelman muutosten avulla tai muita kohtuuttomia keinoja käyttäen. Tähän sisältyvät tilanteet, muttei vain näihin rajoittuen, joissa todisteet viittaavat pelaajajoukon asettaneen identtisen tai samankaltaisen sarjan vetoja.
  3. aiheuttaa tarkoituksella toimintahäiriöitä tai vikoja Verkkosivustolla pelin luonnollisen kulun häiritsemiseksi.
  4. rekisteröi useita tilejä.
  5. rikkoo mitä tahansa Ehdoissa olevia määräyksiä. 
 2. On kiellettyä muokata tai yrittää muokata Verkkosivuston ohjelmistoa tai kehittää mitään sellaista ohjelmistoa, joka häiritsee Verkkosivuston Ohjelmistoa. On ehdottomasti kiellettyä käyttää tekoälyä hyödyntävää ohjelmistoa tai ohjelmaa, tai mitä tahansa muuta ohjelmistoa, jonka avulla pelaajat voivat huijata tai saada epäoikeudenmukaista etua Palveluja käyttäessään. STS:llä on oikeus tehdä kaikkia tarvittavia toimenpiteitä tällaisten tekniikoiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Jos STS havaitsee tai meillä on syytä epäillä, että kiellettyä ohjelmistoa on käytetty, pidätämme oikeuden Tilin jäädyttämiseen, kaikkien talletusten (miinus nostetut voitot) palauttamiseen ja/tai estää jatkossa Pelaajaa käyttämästä Palveluja. 
 3. Pelaaja ei saa lähettää STS:n Verkkosivustolle sellaista sisältöä, joka on laitonta tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Pelaaja vakuuttaa erityisesti, : 
  1. että hän kunnioittaa muiden pelaajien yksityisyyttä,
  2. ettei hän luo tai julkaise verkkosivustolla rasistisia, muukalaisvihamielisiä tai muuten halventavia, pornografisia tai seksuaalisesti halventavia kommentteja; 
  3. ettei hän häiritse tai uhkaa muita pelaajia millään tavalla;
  4. ettei hän lähetä mainoksia tai ketjukirjeitä;
  5. ettei hän tiedustele ja kerää muiden pelaajien henkilötietoja ilman heidän nimenomaista suostumustaan;
  6. ettei hän lähetä minkäänlaisia viruksia ja roskapostia, tai käytä mitään muita häiriöitä ja keskeytyksiä aiheuttavia tietokonejärjestelmiä ja ohjelmia;
  7. ettei hän lähetä tai jaa viestejä välittääkseen uskonnollista, poliittista tai muuta ideologista sisältöä.
 4. Kun Pelaaja ottaa yhteyttä Asiakastukeen chatin tai sähköpostin kautta, Pelaaja ei saa käyttää herjaavaa, loukkaavaa, häiritsevää tai uhkailevaa kieltä, lähettää roskapostia tai ketjukirjeitä, eikä tehdä rasistisia, muukalaisvihamielisiä tai muuten halventavia, pornografisia tai seksuaalisesti halventavia huomautuksia. 
 5. Väärinkäytösten tapahtuessa STS:llä on oikeus Sopimuksen irtisanomiseen välittömästi, ja estää Pelaajaa käyttämästä Verkkosivustoa jatkossa. Lisäksi STS:llä on oikeus käynnissä olevien pelien ja/tai vetojen keskeyttämiseen ja mitätöimiseen, Pelaajan tai Tilin rajoittamiseen ilman ennakkoilmoitusta, sekä Pelaajan saldojen ja voittojen jäädyttämiseen väärinkäytöstilanteen selvittämisen ajaksi. Jos rikkomus vahvistetaan myöhemmin, STS pidättää oikeuden kaikkien voittojen takavarikointiin. 

9 - TILIN PERUUTTAMINEN

 1. STS:llä on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Palveluja, peruuttaa Palvelut ja/tai kieltäytyä maksamasta voittoja kenelle tahansa muun muassa seuraavista syistä, muttei vain näihin rajoittuen:
 2. Jos STS:llä on perusteltu syy epäillä, että Pelaajan toiminta Verkkosivustolla voi olla petollista, vilpillistä tai laitonta;
 3. Jos STS:lle aiheutuu Pelaajan toiminnan vuoksi mitä tahansa verotuksellisia, sääntelyyn liittyviä tai taloudellisia haittoja. Jos yhden tai useamman Verkkosivustolla tehdyn tapahtuman katsotaan rikkoneen Sopimusta;
 4. Jos Pelaajan toiminnan katsotaan olevan vilpillistä, petollista, laitonta tai muuten sopimatonta;
 5. Jos katsotaan, että Pelaaja on käyttänyt Verkkosivustoa vilpillisellä tavalla, on huijannut tai on käyttänyt vilpillisesti hyväkseen STS:ää tai muita pelaajia, tai jos Tiliä on käytetty kolmannen osapuolen hyväksi;
 6. Jos viranomaiset pyytävät sitä STS:ltä;
 7. Jos Tilin katsotaan olevan nukkuva ja sen saldo on nolla tai on saavuttamassa nollan. 
 8. Jos STS:llä on perusteltu syy epäillä, että Pelaaja on syyllistynyt tai on millään tavalla osallistunut minkäänlaisiin vilpillisiin menettelyihin tai toimiin, STS pidättää oikeuden Sopimuksen irtisanomiseen, Tilin sulkemiseen ja kaikkien Tilillä olevien varojen pidättämiseen. Vilpillisenä toimintana voidaan pitää muun muassa: väärennöksiä; varastettujen tai väärennettyjen maksukorttien tai tilinumeroiden käyttöä; järjestettyjä vedonlyöntejä; salaisten, väärennettyjen, varastettujen tai muutoin väärinkäytettyjen tietojen tai asiakirjojen toimittamista. 

10 - LOPETETUT TAI KESKEYTYNEET PELIT

 1. Jos Verkkosivustolla julkaistaan mitä tahansa virheellisiä tietoja, STS ryhtyy tekemään korjaavia toimenpiteitä oikaistakseen ja muuttaakseen järjestelmässä olevat virheelliset tiedot oikeiksi. Virheellisiin tietoihin liittyvät mahdolliset voitot muutetaan vastaamaan oikeita tietoja. 
 2. Jos peli jostain syystä keskeytyy, kaikkien pelaajien tapahtumat kirjataan aina tarkasti järjestelmämme lokikirjaan, jonka ansiosta voimme aina tarkistaa pelin aikana tehdyt vedot ja pelitapahtumat. Jos sinulla on kysyttävää tällaisista tilanteista, ota yhteyttä Asiakastukeen sähköpostitse osoitteeseen support@stsbet.com.
 3. Pidätämme oikeuden tulosten muuttamiseen tai mitättömäksi julistamiseen jälkikäteen, jos tulos on johtunut teknisestä viasta, Pelaajan vilpillisestä toiminnasta tai tekaistusta vedosta. Pidätämme oikeuden kaikkien virheellisesti suoritettujen maksujen takaisinperintään.
 4. Jos urheilutapahtumien yhteydessä havaitaan mitä tahansa epäilyttävää ja vilpillistä toimintaa tai mitä tahansa sopupeliin viittaavaa, STS pidättää oikeuden kyseiseen tapahtumaan liittyvien vetokohteiden peruuttamiseen sekä kaikkien tapahtumasta tehtyjen vetojen mitätöimiseen. Jos urheilutapahtuma perutaan, STS:llä on oikeus keskeyttää kyseiseen tapahtumaan liittyvät vedot ja/tai mitätöidä vedot.
 5. STS pidättää oikeuden tapahtumien tai pelien keskeyttämiseen/lopettamiseen ilman ennakkoilmoitusta aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi ja/tai, kun pelien toimintahäiriöt johtuvat ohjelmistossa tai pelissä olevista virheistä.

10.A - PELISÄÄNNÖT

 1. STS tarjoaa online-pelejä, mutta itse ohjelmistot toimittavat useat eri pelitoimittajat. Jokaisen yksittäisen pelin yhteydessä Pelaaja voi löytää pelitiedot, jotka sisältävät tietoja voiton todennäköisyydestä ja palautusprosentista (RTP), pelisäännöt ja pelin kuvauksen. 

11 – PELIMOODI

 1. Jokaisella täysi-ikäisellä Pelaajalla on rekisteröitymisen ja talletuksen teon jälkeen oikeus pelata Pelimoodissa, eli oikealla rahalla.
 2. Pelaajan on ensiksi talletettava rahaa Tililleen voidakseen osallistua Pelimoodin, jossa on mahdollista asettaa oikeita panoksia. 

12 – HARJOITUSMOODI

 1. Jokaisella täysi-ikäisellä Pelaajalla on oikeus pelata Harjoitusmoodissa, jossa Pelaajan ei tarvitse tallettaa tai panostaa yhtään rahaa. 
 2. Harjoitusmoodi on tarkoitettu vain harjoittelua ja viihdykettä varten, jonka ansiosta Pelaajat voivat tutustua Peleihin. Huomioithan, että Harjoitusmoodissa käytettyjä leikkirahoja ja -voittoja ei voida siirtää Tilille oikeana käteissaldona, bonussaldona, eikä nostaa. 

13 - LIVE-KASINO

 1. Live-kasinon pelitoimittajat valvovat kaikkia live-kasinon pelipöytiä ja chat-huoneita. Jos Pelaajalle nousee mieleen jotain kysymyksiä, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Live-Kasinon -jakajaan chatin kautta. Herjaavan tai loukkaavan kielen käyttäminen, avioliittotarjousten tai seksuaalisten kommenttien tekeminen, uhkailu tai häirintä, roskapostien tai ketjukirjeiden lähettäminen, rasististen, muukalaisvihamielisten tai muuten halventavien, pornografisten tai seksuaalisesti halveksivien huomautusten esittäminen on kiellettyä ja saattaa johtaa jatkossa Pelaajan pääsyn epäämiseen chattiin.
 2. Live-kasinon pelitoimittaja saattaa ilmoittaa meille kaikista huolenaiheista ja tiedoista, jotka viittaavat Pelaajan rahapeliongelmaan, ja nämä ilmoitukset tarkistetaan yrityksemme sisäisiä Vastuullisen pelaamisen -menettelytapoja ja -ehtoja noudattaen.
 3. Kaikki live-kasinopelit tallennetaan. Jos pelipöydän hoitaja tekee virheen, pelitoimittaja tarkistaa videomateriaalin kiistanalaisesta kädestä tai pelikierroksesta. STS tarkistaa nämä päätökset myöhemmin. Kyseinen kierros voidaan tällöin mitätöidä - silloin kaikki panokset palautetaan ja kaikki voitot mitätöidään.
 4. Live-kasinopelejä voi pelata oikealla rahalla ja bonusrahalla. STS kieltää vetojen asettamisen oikealla rahalla ja/tai bonusrahalla yksinomaisesti ja/tai jatkuvasti vetoihin, joissa voittomahdollisuudet ovat vähintään 70% (ns. varma veto). STS pidättää oikeuden minkä tahansa Tilin epäämiseen ja rajoittamiseen ja/tai kaikkien voittojen tai nostojen pidättämiseen tai takavarikointiin, jotka Pelaaja on saanut Ehtoja ja/tai pelialustan sääntöjä rikkoen. 

14 – TALLETUKSET

 1. Talletuksia voidaan tehdä ainoastaan Verkkosivuston kautta. Pelaaja voi käyttää mitä tahansa Verkkosivustolla käytettävissä olevaa maksutapaa. Saatavilla olevat maksutavat sekä niihin liittyvät palkkiot ja vaatimukset voivat vaihdella. STS ei takaa, että kaikki maksutavat ovat aina käytettävissä. 
 2. Varoja säilytetään Tilillä yksinomaan ja nimenomaisesti vain vetojen asettamista ja Palvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvien palkkioiden tai kulujen maksamista varten.
 3. STS:llä on oikeus jäädyttää tai sulkea Tili, jos on syytä epäillä, että Pelaaja tallettaa varoja ilman aikomusta pelata. Tällaisissa tilanteissa STS:ää voidaan velvoittaa toimittamaan raportti asianomaisille valvontaviranomaisille. 
 4. STS:llä on oikeus asettaa erityisehtoja tiettyjen maksutapojen käyttöön, jos maksupalveluntarjoajat tai lakisääteiset velvoitteet ja vaatimukset sitä edellyttävät, tai jos ne liittyvät epäilyttävään toimintaan. 
 5. STS:llä on myös oikeus muuttaa milloin tahansa käytettävissä olevien maksutapojen luetteloa.
 6. Kaikki Verkkosivustolla olevat summat ilmoitetaan euroina tai vastaavina summina toisessa valuutassa, ellei ole toisin mainittu. Kaikkiin valuutanvaihtoa edellyttäviin maksutapahtumiin sovelletaan ajankohtaisia valuuttakursseja. 
 7. STS:llä on oikeus lisätietojen ja asiakirjojen pyytämiseen koskien Pelaajan ikää, henkilöllisyyttä, asuinpaikkaa, varojen ja varallisuuden lähdettä, tai maksutapojen omistussuhdetta, täyttääkseen petosten torjuntaan ja rahanpesun estämiseen liittyvät vaatimukset ja muut velvoitteet.
 8. STS:llä on oikeus pyytää milloin tahansa valokuvaa pankki-/luottokortista (molemmista puolista), jota on käytetty talletuksen tekemiseen. Henkilötietojen suojaamiseksi Pelaajaa pyydetään peittämään kortin turvakoodi (CVV-koodi) ja jättämään näkyville vain kortin 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa (muut numerot tulee peittää). Kortin omistajan nimi tulee olla luettavissa.
 9. Talletusten enimmäissumma vuorokaudessa (24 tuntia) on 30 000 euroa. Yksittäisen talletuksen vähimmäisssumma on 10 euroa. Yksittäisten talletusten enimmäis- ja vähimmäissummat voivat vaihdella Pelaajan valitseman maksutavan mukaan. Näihin talletussummiin saatetaan asettaa yksilöllisiä rajoja suoritettujen lisätarkistusten jälkeen. 
 10. STS ei veloita kuluja maksukortilla tehdyistä talletuksista, mutta on syytä olla tietoinen, että jotkut kortin myöntäjät tulkitsevat vedonlyöntiin liittyvät maksutapahtumat ”käteisnostoiksi” ja voivat siksi periä käteisnostomaksun. Lisätietoja saat kortin myöntäjältä. 
 11. STS:llä on oikeus pyytää Pelaajalta maksutositetta STS:n ylläpitämille Tileille tehdyistä talletuksista.
 12. Kaikki talletukset on tehtävä sellaisella maksutavalla, jossa Pelaaja on maksutilin nimetty haltija. Kolmansien osapuolten tekemät talletukset ovat kiellettyjä. Pelaajan vastuulla on huolehtia, ettei hän käytä kolmansille osapuolille kuuluvia maksuvälineitä.
 13. Talletuksissa voidaan käyttää ainoastaan henkilökohtaisia maksutapoja. Yritysten omistamat pankkitilit, e-lompakot, luotto- tai pankkikortit eivät ole sallittuja.
 14. STS pidättää oikeuden lisätietojen tai asiakirjojen pyytämiseen vahvistaakseen käytettyyn maksuvälineeseen liittyvän maksutilin haltijan. STS:llä on oikeus evätä kolmansien osapuolten tekemien talletusten palautuksen, jos Pelaaja ei pysty toimittamaan pyydettyjä asiakirjoja. 

15 – NOSTOT

 1. Nostopyyntöä ei voida tehdä samaan aikaan, kun Pelaaja ottaa osaa pelisessioon.
 2. Pelaajan ja maksutavan haltijan henkilötietojen on vastattava toisiaan. STS pidättää oikeuden lisätietojen ja asiakirjojen pyytämiseen käytettyyn maksutapaan liittyvän maksutilin haltijan henkilöllisyyden varmentamiseksi. STS:llä on myös oikeus olla käsittelemättä nostopyyntöä, ennen kuin olemme saaneet pyydetyt asiakirjat - tällaisissa tilanteissa pyydetty summa palautetaan takaisin Tilin saldoon.
 3. STS pitää erittäin suurta huolta varojesi turvallisuudesta, jonka takia maksimaalinen nostosumma vuorokauden (24 tunnin) sisällä saa olla enintään 30 000 euroa tai enintään 3 erillistä nostotapahtumaa. Näihin saatetaan asettaa yksilöllisiä rajoja suoritettujen lisätarkistusten jälkeen.
 4. Suojellaksemme varojasi luvattomilta nostoilta saatamme pyytää todisteita maksuun käytetyn maksutavan haltijuudesta, jos emme ole pystyneet aiemmin vahvistamaan sitä. Tapauksissa, joissa nostopyynnön hyväksymiseen tarvitaan lisätietoja ja/tai asiakirjoja, STS pidättää oikeuden vireillä olevan nostopyynnön hylkäämiseen.
 5. Kaikki nostot voidaan osoittaa ainoastaan rekisteröityneelle Pelaajalle. 
 6. Kaikki nostot on suoritettava samalla maksutavalla, jonka valitsit talletusta tehdessäsi, ellemme päätä toisin tai emme pysty käyttämään valittua maksutapaa. Jos teet talletuksia useiden maksutapojen kautta, pidätämme oikeuden nostojen jakamiseen näiden maksutapojen kesken ja suorittamaan tietyn osan nostoista aikaisemmin valituilla maksutavoilla omaa harkintaamme sekä rahanpesun estämisen käytäntöjä ja sääntelyjä noudattaen. Voimme pyytää sinua tekemään nostosi uudelleen tai peruuttamaan sen tai pyytämään sinulta, että nosto suoritettaisiin toisen maksutavan kautta rahanpesun estämisen käytäntöjen ja/tai sääntelyjen takia. 
 7. Kun nostopyyntö on lähetetty, pyynnön käsittely voi kestää STS:llä enintään 3 (kolme) työpäivää. STS tekee kuitenkin parhaansa käsitelläkseen nostopyynnöt välittömästi.
 8. Varoja ei voida nostaa Tililtä, ellei niitä ole kierrätetty vähintään kerran. Panostusta pöytäpeleissä minimaalisella tappioriskillä (käänteinen veto) ei katsota päteväksi kierrätysvaatimusten täyttämisessä. Huomioithan, että sellaisten talletettujen varojen, joita ei ole kierrätetty kertaakaan, nostopyynnöistä veloitetaan viiden prosentin (5%) suuruinen hallinnollinen maksu maksupalvelukulujen kattamiseksi. Arvioimme ja tarkistamme nostopyynnöt ennen niiden hyväksymistä sisäisiä käytäntöjämme ja menettelytapojamme noudattaen.
 9. Pelaajan vastuulla on voittojen ja tappioiden ilmoittaminen sovellettavan lainkäyttöalueen veroviranomaisille ja/tai muille viranomaisille.  

16 – VALITUKSET

 1. Tavoittenamme on mahdollisimman hyvä asiakaspalvelu ja pyrkimys kaikkien mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Jos Pelaaja haluaa kuitenkin tehdä valituksen, hän voi tehdä sellaisen aina ottamalla yhteyttä Asiakastuen tiimiimme. Valitukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen complaints@stsbet.com. STS:n Asiakastuen henkilökunta vastaa Pelaajalle mahdollisimman pian vahvistaakseen valituksen vastaanottamisen ja rekisteröinnin. Emme hyväksy sosiaalisen median kautta lähetettyjä valituksia. 
 2. Jotta pystyisimme käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, siinä on oltava selkeät tiedot Pelaajan henkilöllisyydestä (etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, rekisteröity sähköpostiosoite ja kotiosoite) sekä kaikki valituksen kohteeseen liittyvät tiedot (pelin nimi, tapahtuman aika ja päivämäärä sekä selkeä selvitys tilanteesta). Asiakastuen tiimi tekee parhaansa selvittääkseen ilmoitetun asian sisäisesti mahdollisimman nopeasti. Koko valitusprosessi (asian käsittely ja vastaus) pitäisi kestää korkeintaan 8 viikkoa, mutta aikaa voidaan pidentää tarvittaessa kahdella viikolla oman harkintamme mukaan. Ilmoitamme Pelaajalle aina lopullisen päätöksemme.  

17 - RAHANPESUN ESTÄMINEN

 1. Kukaan ei saa väärinkäyttää Verkkosivustoa rahanpesutarkoituksiin. STS pidättää oikeuden kieltäytyä tekemästä liiketoimintaa Pelaajan kanssa tai Sopimuksen irtisanomiseen ja kaikkien tapahtumien kumoamiseen, jos on syytä epäillä, että Pelaaja saattaa olla mukana rikollisessa toiminnassa.
 2. Lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi STS:n on seurattava jatkuvasti pelaajien toimintaa. Saatamme osana tätä prosessia pyytää Pelaajalta milloin tahansa lisätietoja ja asiakirjoja.
 3. STS pidättää oikeuden kaikkien Tilillä olevien varojen jäädyttämiseen, kunnes kaikki tutkimukset on saatu päätöksen, jos on syytä epäillä Ehtojen rikkomista, vilpillistä tai epärehellistä toimintaa tai kun on noudatettava minkä tahansa hallinto-, sääntely- tai täytäntöönpanoviranomaisen neuvoja, pyyntöjä tai ohjeita. 
 4. Kaikki rahaliikennetapahtumat tarkistetaan rahanpesun estämiseksi. Vilpillisestä ja epäilyttävästä rahaliikenteestä tehdään välittömästi ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle, kuten (muttei rajoittuen) Viron vero- ja tullivirastolle. 

18 - VASTUULLINEN PELAAMINEN

 1. Rahapelaaminen alaikäisenä on rikos ja STS ottaa erittäin tosissaan alaikäisten Pelaajien pääsyn estämisen Verkkosivustolleen. STS voi toimittaa edelleen Pelaajan rekisteröinnin aikana toimittamia henkilötietoja Pelaajan henkilöllisyyden vahvistamiseksi valtuutetuille luottotietotoimistoille, kolmannen osapuolen henkilöllisyyden varmennuspalveluille ja/tai petostentorjuntavirastoille. Tällaisia henkilötietoja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Sähköisiä ikätarkastuksia voidaan suorittaa, mutta on syytä olla tietoinen, että joissakin tapauksissa vaaditut tiedot ja asiakirjat voidaan pyytää suoraan Pelaajalta. 
 2. STS on sitoutunut huolehtimaan siitä, että Pelaajat pelaavat vastuullisesti, mutta olemme samalla tietoisia siitä, että rahapelaaminen voi aiheuttaa joillekin riippuvuutta ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Siksi tarjoammekin erilaisia apuvälineitä vastuullisten rahapelikäytäntöjen edistämiseksi. Niitä voidaan asettaa Pelaajan tilille Vastuullinen pelaaminen -alasivulla ja/tai ottamalla yhteyttä Asiakastukeen.
 3. Vastuullisen pelaamisen toimenpiteisiin kuuluvat: A.Tilin taloudelliset rajoitukset - STS tarjoaa Pelaajalle mahdollisuuden viikottaisen ja/tai kuukausittaisen tappiorajan asettamiseen ennen kuin Pelaaja saa pelata ensimmäistä kertaa. STS ei hyväksy sellaisia vetoja, jotka voivat aiheuttaa Pelaajan asettaman tappiorajan ylityksen. B. Pelaaja voi valita, nostaa ja laskea tappiorajoja milloin tahansa. Jos Pelaaja haluaa nostaa tappiorajaa ylemmäksi, muutos tulee voimaan vasta 48 tunnin kuluttua ja sen jälkeen kun Pelaaja on vahvistanut tappiorajan nostohalun. STS laskee korkeinta tappiorajaa heti kun Pelaaja on lähettänyt pyynnön. C. Omaehtoinen sulkeminen - Pelaajalla on myös oikeus sulkea itsensä pois peleistä ilmoitetuksi ajaksi. STS ei hyväksy vetoja Pelaajalta, joka on omaehtoisesti ilmoittanut itsensä Viron vero- ja tulliviraston ylläpitämään rajoitettavien pelaajien luetteloon.
 4. Kaikki ratkaisemattomat vedot, joiden lopputulosta ei vielä tiedetä omaehtoisen poissulkemisen astuessa voimaan, ratkaistaan tapahtumien päättymisen jälkeen ja kaikki mahdolliset voittavat vedot maksetaan Pelaajalle normaalisti. Lisäksi kaikki Tilille jääneet varat palautetaan omaehtoisen poissulkemisen yhteydessä sähköpostitse tai chatin kautta lähetettyä pyyntöä vastaan. 
 5. STS ei ole vastuussa Pelaajille tai kolmansille osapuolille mistään pelitapahtumasta (sisältäen tappioiden palauttamisen), jos he kiertävät omaehtoista sulkemista vilpillisin keinoin tai syöttämällä tahallaan virheellisiä tietoja. Meillä on oikeus pyytää muita asiakirjoja, kuten kirjallista henkilötodistusta ja puhelin-/ äänitunnistusta, tutkiaksemme tällaiset tapaukset läpikotaisin sisäisiä käytäntöjämme ja menettelytapojamme noudattaen.
 6. Vastuullinen pelaaminen -sivulla on linkkejä ulkopuolisiin toimijoihin sekä muuta lisätietoa, joista voi olla apua peliriippuvuudesta kärsiville. Jos uskot olevasi peliriippuvainen, suosittelemme sinua etsimään apua Verkkosivustomme tästä osiosta sekä ottamaan meihin yhteyttä myös sähköpostitse.
 7. Pidätämme oikeuden rajoitusten asettamiseen ja/tai Pelaajien Tilien keskeyttämiseen, jos meillä on syytä epäillä, että rahapelien pelaaminen saattaa aiheuttaa Pelaajalle haittaa.
 8. Kirjautumalla sisään Verkkosivustolle ja pelaamalla sen kautta Pelaaja vahvistaa olevansa tietoinen, että hän voi hävitä panostamansa rahat Palvelussa olevia rahapelejä pelaamalla. Pelaaja on yksin vastuussa Tilin kautta aiheutuneiden tappioiden korvaamisesta. 
 9. Jos henkilökuntamme saavat suorien viestintäsovellusten kautta viestejä kriittisessä tilanteessa olevilta ja itsemurha-ajatuksia hautovilta peliongelmaisilta, meillä on oikeus ottaa yhteyttä asianomaisiin paikallisiin viranomaisiin välittömän reagoinnin takaamiseksi ja kyseisten henkilöiden elintärkeiden etujen suojelemiseksi. 

19 - URHEILUVEDONLYÖNTI

Näihin Ehtoihin sisältyvät Urheiluvedonlyönnin säännöt, jotka löytyvät sivustoltamme kohdasta Urheiluvedonlyönnin säännöt (Sports Betting). 

20 - TARJOUKSET JA BONUKSET

Näihin Ehtoihin sisältyvät Markkinointi- ja promootiosäännöt, jotka löytyvät sivustoltamme kohdasta Markkinointi- ja promootiosäännöt. (Promotion and Bonuses).

21 - TIETOJENKÄSITTELY

STS:n on ennen Palvelujen käyttöönottoa sekä käytön aikana kerättävä ja käsiteltävä Pelaajien henkilötietoja. Kaikki tarvittavat tiedot siitä, miten STS kerää, käsittelee, turvaa ja jakaa henkilötietojasi, löytyvät kohdasta STS:N TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ (PRIVACY POLICY).

22 - IMMATERIAALIOIKEUDET

 1. Kaikkien sisältöjen, tavaramerkkien, tuotenimien, logojen ja kuvakkeiden ainoa omistaja on STS tai sen tytäryhtiöt, ja niitä suojaavat tekijänoikeuslait sekä kansainväliset sopimukset ja määräykset.
 2. Pelaaja ei saa mitään immateriaalioikeuksia Verkkosivuston materiaaleihin, lukuun ottamatta niitä, jotka on nimenomaisesti määritelty Ehdoissa. Pelaajalla ei ole oikeutta poistaa Verkkosivuston materiaaleista tekijänoikeusilmoituksia tai muita viitteitä suojattuihin immateriaalioikeuksiin. 
 3. Verkkosivustolla esitetyt kuvat ovat joko STS:n tai sen tytäryhtiöiden tai kumppaneiden omaisuutta. Pelaajalla ei ole oikeutta lähettää, tallentaa, kopioida tai levittää mitään tietoja, ohjelmistoja tai muita aineistoja, jotka on suojattu tekijänoikeuksilla ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla (mukaan lukien julkisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet), ilman ennakkoon hankittua kirjallista suostumusta.
 4. Pelaaja sitoutuu käyttämään sisältöä ja tietoja vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen toimintaan ja sitoutuu olemaan kopioimatta, jäljentämättä, lähettämättä, julkaisematta, näyttämättä, jakelematta, hyödyntämättä kaupallisesti, peukaloimatta tai luomatta tällaisesta materiaalista ja sisällöstä tehtyjä johdannaisteoksia tai muunnelmia. 

23 – INDEMNITY-EHTO

 1. Pelaaja kantaa vastuun ja on korvausvelvollinen STS:lle ja sen työntekijöille, johtajille ja toimihenkilöille koskien kaikkia mahdollisia vaateita, vahinkoja, tappioita, vastuita ja kuluja, muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, kohtuulliset asianajajan palkkiot ja kulut, jotka liittyvät millään tavalla:

 1. Verkkosivustoon tai Palveluihin pääsyyn tai niiden käyttöön.
 2. Ehtojen rikkomiseen.
 3. Mihin tahansa lakien ja/tai määräysten rikkomiseen. 

24 - VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN

 1. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jos Pelaaja haluaa irtisanoa Sopimuksen, hän voi tehdä sen milloin tahansa lähettämällä sähköpostitse ilmoituksen Asiakastukeen ja ilmoittamalla meille halunsa Tilin sulkemiseen määrittelemättömäksi ajaksi (Tilin sulkeminen). Tilin sulkemisen jälkeen Pelaaja ei voi suorittaa uusia tapahtumia. Asiakkaan pyynnöstä Tili voidaan avata uudelleen ottamalla yhteyttä STS:n Asiakastukeen, jonka jälkeen Sopimus astuu uudelleen voimaan.
 2. Jos mahdolliset vedot, joiden lopputulosta ei vielä tiedetä Tilin sulkemisen hetkellä, tuottavat voittoa Tilin sulkemisen jälkeen, mahdolliset voitot maksetaan Pelaajalle sähköpostitse tai chatin kautta lähetettyä pyyntöä vastaan.
 3. Palvelujen käyttämiseen ei ole olemassa yleistä oikeutta ja STS:llä on oikeus Sopimuksen irtisanomiseen turvallisuussyistä. STS voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa lähettämällä Pelaajalle sähköpostitse ilmoituksen, jossa kerrotaan hänen Tilinsä sulkemisesta tai jäädyttämisestä. 

25 - NUKKUVAT TILIT

 1. "Nukkuva tili" on Tili, johon ei ole kirjauduttu kertaakaan kahdentoista (12) peräkkäisen kuukauden aikana. STS saattaa olla yhteydessä Tilin käyttäjään ilmoittaakseen seurauksista.
 2. Kun Tilistä tulee Nukkuva tili, STS voi asettaa Tilille viiden (5) euron suuruisen kuukausittaisen hallinnointimaksun Nukkuvan tilin ylläpidosta. Jos Tilin saldo on pienempi kuin mahdollinen Nukkuvan tilin hallinnointimaksu, maksussa otetaan huomioon vain Tilillä käytettävissä olevat varat. STS lähettää sinulle ilmoituksen ennen mahdollisia maksujen perimisiä.
 3. Voit aktivoida Nukkuvan tilin uudelleen kirjautumalla kyseiselle Tilille.
 4. Pidätämme oikeuden sellaisten Nukkuvien tilien sulkemiseen, joiden saldoissa ei ole oikeaa rahaa.
 5. Vaadimme täydellisen tunnistuksen suorittamista (muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, henkilötodistuksen, osoitteen ja maksutavan vahvistuksen) ennen noston suorittamista Nukkuvalta tililtä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Asiakastukeen.  

26 - VASTUUNRAJOITUS

 1. STS ei takaa Palvelujen keskeytymätöntä saatavuutta tai käytettävyyttä. STS:n tarjoamat Pelit ja Palvelut toimitetaan Pelaajan ulottuville vain nykyistä teknologiaa käyttäen.
 2. Jos Pelaaja käyttää kolmannen osapuolen käyttöliittymiä, Pelaaja hyväksyy sen, että sovellukset eivät välttämättä näytä täydellisiä tietoja pelaamistaan rahapeleistä.
 3. STS tarjoaa luotettavia Palveluita Verkkosivustollaan. STS ei kuitenkaan ole vastuussa mistään Verkkosivustoon tai Palveluihin kohdistuvista virheistä, laiminlyönneistä, keskeytyksistä, poistoista, vioista, viivästyneistä toiminnoista tai lähetyksistä, tiedonsiirtolinjojen vioista, varkauksista tai tuhoutumisista, luvattomasta käytöstä tai muutoksista.
 4. Pelaajan tietokone- tai mobiililaitteet ja verkkoyhteydet voivat vaikuttaa Verkkosivuston suorituskykyyn ja/tai toimintaan. STS ei ole vastuussa, jos Verkkosivuston toiminnassa ilmenee vikoja tai Palvelujen tarjoamiseen tulee keskeytyksiä. STS ei ole vastuussa virheistä tai ongelmista, jotka saattavat johtua Pelaajan päätelaitteista, verkkoyhteyksistä, verkko- tai tietoliikennepalvelujen tarjoajista.
 5. STS ei ole vastuussa mistään keskeytyksistä tai virheistä Peleissä eikä Verkkosivuston seisokeista. Lisäksi STS ei ole vastuussa Verkkosivuston viallisten komponenttien tai palvelimen aiheuttamista vioista ja/tai viruksista, jotka saattavat vahingoittaa Pelaajan tietokonetta tai ohjelmistoja. Lisäksi kaikki viallisissa Peleissä tehdyt voittaneet vedot, kierrätykset ja/tai panokset mitätöidään, ja STS:n vastuulla on ainoastaan tehtyjä vetoja, panoksia tai kierrätyksiä vastaavien summien palauttaminen takaisin Pelaajalle. 
 6. STS ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen syöttö-, tallennus- ja/tai käsittelyvirheistä sekä lähetettyjen tietojen puutteellisuudesta ja virheellisyydestä. STS pidättää myös oikeuden ilmeisten virheiden korjaamiseen tulosten tallentamisen ja käsittelyn aikana, muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen, Pelaajien henkilöllisyyteen ja panoksiin liittyvät virheet. Jos tällainen virhe tapahtuu vikojen tai ohjelmisto-ongelmien takia ja aiheuttaa Pelin pysähtymisen ja/tai keskeytymisen, Peli mitätöidään ja tehtyjen vetojen panokset palautetaan takaisin Pelaajille. STS pidättää myös oikeuden vetojen rajoittamiseen ja/tai hylkäämiseen aina, kun se pitää sitä tarpeellisena virheiden, ohjelmistohäiriöiden tai vastaavien olosuhteiden vuoksi.
 7. STS ei ole missään olosuhteissa vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Verkkosivuston tai Verkkosivustolla olevien Palvelujen käytöstä, Verkkosivustolle tai sen kautta lähetetystä sisällöstä, tai Verkkosivustoa käyttävien pelaajien toiminnasta.
 8. STS tai sen johtajat tai työntekijät eivät ole missään olosuhteissa vastuussa Pelaajalle aiheutuneista mahdollisista vahingoista, muun muassa (muttei vain näihin rajoittuen): satunnaiset tai mitkä tahansa välilliset vahingot, jotka voivat johtua tai liittyä Pelaajan käyttämään Verkkosivustoon tai Palveluihin, muun muassa (muttei näihin rajoittuen) toimitettujen tietojen laatu, tarkkuus tai hyödyllisyys.
 9. STS ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Pelaajan tai kolmansien osapuolten virheellisestä tai sopimattomasta Tilin käytöstä. 
 10. STS ei ole vastuussa mistään pelien keskeytymisistä johtuvista voittojen menetyksistä. 
 11. STS ei ole missään tapauksessa ja missään olosuhteissa vastuussa mistään menetyksistä ja/tai vahingoista, joiden katsotaan tai väitetään johtuvan Verkkosivustosta tai siellä olevasta sisällöstä, muun muassa, muttei vain näihin rajoittuen: Verkkosivuston tai siellä olevan sisällön käyttö tai väärinkäyttö kenen tahansa toimesta, viivästykset tai keskeytykset Verkkosivuston käytössä tai tietojen siirrossa, tiedonsiirtolinjan vika, tai mahdolliset virheet tai puutteet sisällössä.
 12. Jos Pelaaja rikkoo Ehtoja, Pelaajalla on korvausvastuu STS:lle kolmansien osapuolten tekemistä vaateista sekä niistä aiheutuvista menetyksistä, kuluista tai vahingoista.
 13. STS ei ole vastuussa mistään Palveluihin liittyvistä kirjoitusvirheistä, teknisistä tai inhimillisistä virheistä. Virheiden sattuessa STS pidättää oikeuden kaikkien vetojen mitätöimiseen tai virheiden korjaamiseen. Jos STS:n tekemä korjaus muuttaa vedonlyöntitapahtuman ehtoja, Pelaajalle annetaan mahdollisuus muutettujen ehtojen hyväksymiseen ennen vedon mitätöimistä.
 14. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimissa rajoissa, eikä STS:n kumulatiivinen vastuu Pelaajaa kohtaan voi ylittää missään tapauksessa rahamäärää, jonka Pelaaja on siirtänyt tai tallentanut Verkkosivustolle ja jonka johdosta vastuu syntyy.     
Was this article helpful?