(EE) Üldised turundus- ja kampaaniareeglid

8 min. readlast update: 07.29.2022

1 - ÜLDINE

 1. Üldised kampaaniate ja boonuste reeglid (edaspidi Turundusreeglid) reguleerivad erinevaid turundusalaseid, boonuste ja kampaaniate pakkumisi. Turundusreeglid kehtivad Mängijale, kui ta kampaaniates osaleb. 
 2. Üldiseid Turundusreegleid tuleks lugeda koos Üldreeglite, Privaatsuspoliitika, Spordiennustuse üldreeglite ja iga spordiala erireeglitega (Muud tingimused) ning need kõik koos moodustavad STS-i ja Mängija vahelise lepingu. Mängijad peavad enne mis tahes kampaanias osalemist tagama, et nad on tutvunud Muude tingimuste ning Turundusreeglitega (ning vajaduse korral ka Konkreetsete tingimustega) ja neist aru saanud. Turundusreeglite ning Muude tingimuste vaheliste vastuolude korral on ülimuslikud Turundusreeglid.
 3. Juhul kui Turundusreeglites ei ole suure algustähega sõnadele konkreetselt määratletud tähendust, leiate selle STS-i Üldreeglitest.  
 4. Turundusreegleid võib teavitamise ja selguse huvides avaldada mitmes keeles. Kui eestikeelse ja mõnes muus keeles ilmnenud versioonide vahel peaks olema vastuolu, on ülimuslik eestikeelne versioon. 
 5. STS võib otsustada pakkuda erinevaid reegleid sisaldavaid kampaaniaid, mis sisaldavad kampaaniapõhiseid kvalifikatsioonitingimusi, panustamisnõudeid ja boonuseid (Kampaaniatingimused). Kampaaniatingimused on Veebisaidil kättesaadavad või saadetakse Mängijale e-posti, SMS-i või muul viisil ning need on osa Turundusreeglitest. Mängijad peavad enne mis tahes kampaanias osalemist tutvuma kõigi kohaldatavate reeglitega. Turundusreeglite ning Kampaaniatingimuste vahel esinevate erinevuste korral lähtutakse Kampaaniatingimustest.  

2 - TURUNDUSE REEGLID 

 1. Pakume oma kampaaniaid ja boonuseid heas usus Mängijatele, kes kasutavad meie Teenuseid meelelahutuslikel eesmärkidel. Jätame endale õiguse tühistada või eemaldada Mängija juurdepääs Teenustele, sealhulgas osalemisele meie kampaaniates, kui kahtlustatakse kampaaniapakkumise kuritarvitamist. Kui peame seda vajalikuks, jätame endale õiguse Leping sellisel juhul kohe lõpetada.  
 2. Ühe kasutaja, IP-aadressi, arvutiseadme, perekonna, elukoha aadressi, telefoninumbri, deebetkaardi ja/või e-makse konto, e-posti aadressi ja ühiskasutuses arvutitega keskkonna kohta (ülikool, korporatsioon, avalik raamatukogu, töökoht jne) saab ühte pakkumist kasutada vaid ühe korra. Tõendid või põhjendatud kahtlus, et panustamine või mitu panust tehti vastuolus Lepinguga, jätab STS-ile õiguse Mängija kampaaniast eemaldada ja me jätame endale õiguse peatada Mängija edasised kampaaniad või lõpetada Leping viivitamatult. 
 3. Kampaanias ebaõiglase eelise saamiseks peetakse kuritarvitavat käitumist sh. mitme Mängukonto avamist; võrdseid, null- või madala marginaaliga panuseid; panuste tegemist, mis ületavad maksimaalset lubatud panust; boonuseid mis saadakse panustamisega välistatud mängudes; panuste tegemist samale sündmusele erineva tulemusega; kokkumängu; tarkvaraga manipuleerimist; IP-aadressi maskeerimist või VPN-i kasutamist; mitme identiteedi abil sündikaatkonto loomist. 
 4. Kõigi kuritarvitamise ja/või pettuse juhtumite korral on meil õigus tühistada võidud, konfiskeerida kõik boonused ja lõpetada Leping viivitamatult.  
 5. Kui Mängija võidab Teenuste kasutamise kaudu summa, mis võrdub kahe tuhande viiesaja euroga (500 EUR) või rohkem, võidakse paluda Mängijal anda STS-ile luba kasutada Mängija kasutajanime, nime ja/või portreed kõikides meediumites osana STS-i turunduskommunikatsioonis.. 

3 - BOONUSTE REEGLID 

 1. Boonus tähendab Mängukontole krediteeritud/kantud summasid või samaväärseid vahendeid. Boonust ei saa otse välja võtta ega välja maksta ja seda tuleb kasutada Veebisaidil panuse tegemiseks. Boonus võib olla konverteeritav pärisrahaks, kui Mägija täidab kõik Kampaanitingimused. 
 2. Boonuseid kasutatakse vastavalt Turundusreeglitele, kuid kehtida võivad ka Kampaaniatingimused.  
 3. Boonuspakkumisega seotud üksikasjad on saadaval Veebisaidi vastavas jaotises või edastatakse Mängijale e-posti teel või muul viisil. 

  4. STS võib pakkuda erinevat tüüpi järgnevaid boonuseid. 

Kasiinoboonus - täiendavad vahendid Mängija Boonussaldole, mida saab kasutatada vaid Kasiinomängudes.

Spordiboonus - täiendavad rahalised vahendid Mängija Boonussaldole, mida saab kasutada vaid Spordiennustuse teenustes.

Tasuta keerutused - teatud väärtusega keerutused antud kindlas mängus või mängude kategoorias)

Tasuta panused - konkreetsel spordialal, võistlustel või panustamistüüpidel antud kindla väärtusega spordiennustused.  

  5. Kõik boonused lisatakse Mängukonto Boonussaldole. Kui Mängijal on rohkem kui üks boonus, muutub kõige varasem saadud saadud boonus „aktiivseks“ boonuseks ja kõik ülejäänud boonused on ootel ning neid kasutada kuni aktiivne boonus on läbi mängitud. 

  6. STS võib pakkuda boonuseid erinevate läbimängimisnõuetega või ilma nendeta. Kui pakutakse läbimängimisnõuetega boonust, kehtivad Kampaaniatingimused. Enne boonuse väljavõtmist peab Mängija täitma läbimängimisnõuded (st boonusraha ei saa enne läbimängimisnõude täitmist pärisrahaks ümber arvutada). Kui see tingimus ei ole määratud aja jooksul täidetud, boonus aegub. Aegumisel eemaldatakse Kontolt boonus ja kõik sellega seotud võidud. 

   7. Mängijad saavad oma boonused igal ajal tühistada. Kasiinoboonuse tühistamiseks saavad mängijad minna konto jaotisesse Minu boonused ja klõpsata nupul Tühista. Spordiennustuse boonuse tühistamiseks peaksid Mängijad võtma ühendust Klienditoega. 

   8. Mängija saab igal ajal oma pärisrahana olevaid vahendeid välja võtta. Kui Mängija soovib enne läbimängimisnõuete täitmist pärisraha välja võtta, tühistatakse hetkel aktiivne olev boonus.  

    9. Boonused on piiratud aja pakkumised ja mis tahes boonuse või kampaaniaga seotud Kampaaniatingimused võivad muutuda. 

   10. Kui Mängija rikub Lepingut või mõnda kampaanias kehtestatud piirangut ja/või kui märkame kahtlast või petturlikku tegevust, jätab STS endale õiguse tühistada mis tahes boonus (isegi pärast läbimängimisnõuete täitmist) ja konfiskeerida kõik sellega seotud võidud koos väärkasutatud boonusrahaga. 

    11. STS-i arusaam kahtlasest või petturlikust tegevusest hõlmab järgmist:  

      a. keelatud mänguliini mängimist kasiinomängudes boonusrahaga;  

      b. boonuse läbimängimise ajal kogutava mängusisese boonuse kogumis kasutamist petturliku strateegia loomiseks; 

      c. kokkumängu teiste mängijate ja Mängukontodega, kasutades sama boonust või kampaaniat; 

      d. boonuste läbimängimise ajal lubatud maksimaalse panuse rikkumist ja ületamist; 

      e. mis tahes tarkvara kasutamist kehtestatud nõuetest möödaminekuks; 

      f. duubeldamise funktsiooni kasutamist kasiinomängudes aktiivse boonuse läbimängimise ajal. 

     12. Kasiinoboonuseid ja Tasuta keerutusi saab kasutada ainult kasiinomängudes ja neid ei saa spordipanustele üle kanda. Spordiboonuseid ja Tasuta panuseid saab kasutada ainult spordiennustuses ja neid ei saa kasiinosse üle kanda.

     13. Juhul kui Mängija pole enne boonusrahaga võitmist ühtegi pärisraha sissemakset teinud ja tema mängimine on toimunud vaid boonusrahaga on maksimaalseks boonusrahaga võidetud summaks mida saab Mängukontolt välja kanda 100€. Ülejäänud netovõit annulleeritakse.  

4- KASIINOBOONUSE REEGLID  

 1. Kasiinoboonuse pakkumised ja tingimused on saadaval Veebisaidi vastavas jaotises või edastatakse mängijatele e-posti teel või muul viisil. 
 2. Kasiinoboonustele kehtivad 35-kordsed läbimängimisnõuded juhul kui Kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti. Kui Kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti, saavad mängijad täita läbimängimisnõudeid, ainult boonussaldo vahenditest. Kampaaniatingimustele vastava läbimängimisnõuete edukal täitmisel konverteeritakse boonussaldo ja kõik sellega seotud võidud pärisraha saldosse. 
 3. Kasiinoboonuseid saab panustada kõikides Kampaaniatingimustes väljatoodud kasiinomängudes, mis ei ole välistatud mängude nimekirjas
 4. Kui Kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti, on Boonusrahaga mängides maksimaalseks panuseks 5 eurot. Lisaks ei tohi Mängija oma järgmist panust langetada rohkem kui 50% eelmisest kõrgemast panusest.  
 5. Boonuse läbimängimisnõuete täitmise tavapärane periood on 10 päeva, kuid erinevatele kampaaniatele võidakse kohaldada erinevaid ajavahemikke. Kõik erisused on välja toodud Kampaaniatingimustes. 

5 - SPORDIBOONUSE REEGLID  

 1. Spordiennustuste boonuspakkumiste tingimused on saadaval Veebisaidi vastavas jaotises või edastatakse mängijatele e-posti teel või muul viisil. 
 2. Spordiboonustele kehtib 6-kordne läbimängimise standardnõue. Kampaaniatingimused võivad sätestada teistsuguse läbimängimisnõude. Mängijad saavad täita läbimängimisnõudeid, mängides ainult Boonussaldo vahenditega. Kampaaniatingimustele vastava läbimängimisnõuete edukal täitmisel konverteeritakse boonussaldo ja kõik sellega seotud võidud pärisraha saldosse.  
 3. Spordiboonuste läbimängimisel ei saa kasutada Superbet funktsiooni.  
 4. Spordiboonuse läbimängimisnõuete täitmise tavapärane periood on 10 päeva, kuid erinevatele kampaaniatele võidakse kohaldada erinevaid ajavahemikke. Kõik erisused on välja toodud Kampaaniatingimustes. 
 5. Spordiboonustst saadud võidud lisatakse Mängukontole boonusrahana. Kui Mängijal on aktiivne boonus, lisatakse uus Spordiboonus ootel oleva boonusena.  

6 - TASUTA KEERUTUSTE JA TASUTA PANUSTE TINGIMUSED  

 1. Tasuta keerutuste ja Tasuta panuste pakkumised ning üksikasjad on saadaval Veebisaidi vastavas jaotises või edastatakse mängijatele e-posti teel või muul viisil. 
 2. Tasuta keerutused on konkreetse mängu või mängude kategooria jaoks antud kindla väärtusega keerutused.   
 3. Tasuta panused on fikseeritud väärtusega spordiennustused. 
 4. Tasuta keerutuste koguse ja kõigi Tasuta panuste väärtuse määrab STS ja see on kirjeldatud vastavates Kampaaniatingimustes.  
 5. Tasuta keerutused aeguvad 7 päeva pärast, kui Mängija neid ei kasuta. Erinevatele kampaaniatele võidakse kohaldada erinevaid ajavahemikke. Kõik erisused on välja toodud Kampaaniatingimustes. 
 6. Kõik Tasuta keerutustest saadud võidud lisatakse Mängukontole boonusraha saldosse. Kui Mängijal on aktiivne boonus, siis Tasuta keerutustest saadud võidud jäävad ootele ja vabastatakse kui aktiivne boonus on läbi mängitud või tühistatud.  
 7. Tasuta keerutusi pakutakse kindlale mängule või mängude kogumile ning neid saab kasutada ainult seal.  
 8. Tasuta keerutuste võitude kehtivad 35-kordsed läbimängimisnõuded juhul kui Kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti. Kui Kampaaniatingimustes ei ole sätestatud teisiti, saavad mängijad täita läbimängimisnõudeid, ainult boonussaldo vahenditest. Kampaaniatingimustele vastava läbimängimisnõuete edukal täitmisel konverteeritakse boonussaldo ja kõik sellega seotud võidud pärisraha saldosse.  
 9. Kui Tasuta keerutustele ja/või Tasuta keerutuste võitudele kehtivad läbimängimisnõuded, saab neid läbimängida ka panustades kõikides välistatud mängude nimekirja mängudes. Erinevatele kampaaniatele võidakse kohaldada erinevaid läbimängimiskohustusi. Kõik erisused on välja toodud Kampaaniatingimustes. Välistatud mängude nimekiri
 10. Tasuta panused aeguvad 5 päeva pärast, kui Mängija neid ei kasuta. Erinevatele kampaaniatele võidakse kohaldada erinevaid ajavahemikke. Kõik erisused on välja toodud Kampaaniatingimustes. 
 11. Tasuta panustel ja Tasuta panuste võitudel ei ole reeglina läbimängimisnõudeid, kuid Tasuta panuste võidud ei sisalda Tasuta panuste esialgset väärtust. Kõik Tasuta panuste võidud lisatakse Pärisraha saldosse.  
 12. Tasuta panuse panustamisel ei saa kasutada Superbeti funktsiooni.. 
 13. Tasuta keerutused ja Tasuta panused piirduvad kindla ajaperioodiga pakkumistel. Kõiki Tasuta keerutuste või Tasuta panustega seotud Kampaaniatingimusi võib STS muuta. 

Was this article helpful?