Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

[EE] Tunne oma klienti

 Praegu kehtiva seadusandliku kohustuse kohaselt peate kasutajaks registreerudes avaldama teatud andmeid oma isiku, vanuse ja elukoha aadressi kohta. Meie ĂĽlesanne on vajadusel kontrollida esitatud andmeid. Seega võime teilt paluda nimetatud dokumentide koopiaid.

Võime paluda koopiaid järgmistest dokumentidest: 

  1. kehtiv pass, asukohariigi ID-kaart või juhiluba;
  2. pilt endast, hoidmas käes ID-kaarti, passi või juhiluba;
  3. viimase kuue kuu jooksul väljastatud tõestusmaterjal aadressi kohta: kommunaalteenuse arve (gaas, elekter, satelliittelevisioon või lauatelefon), panga väljavõte, kodukindlustus, palgalipik, kohaliku omavalitsuse maksunõue, muu maksunõue või mistahes ametlik kiri riigiasutuselt.

 Palun pidage meeles, et me ei tunnista mobiiltelefoni arveid, mobiilse interneti arveid ega ĂĽhtegi tervishoiuasutuse väljastatud dokumenti.

Me nõuame alati kahte erinevat dokumenti isiku ja aadressi tuvastamiseks – sama dokumenti ei saa kasutada mõlema tõendamiseks. Pidage silmas, et esitatud dokumendist olenemata peab see alati sisaldama dokumendi väljastanud organisatsiooni nime, ettevõtte logo, väljaandmise kuupäeva, kliendi nime ja perekonnanime ning praeguse elukoha aadressi.

Turvalisuse kaalutlustel tuleb mistahes dokument alati üles laadida mängija kontole: Minu profiil -> Dokumendid.

Klientide rahaliste vahendite turvalisuse tagamiseks võime oma turvalisuse standardite kohaselt paluda lisadokumentide esitamist isikutuvastuseks ja kasutatava maksemeetodi omanikuõiguse kinnitamiseks ka mistahes hilisemal ajal.   

 Hilisemad dokumentide esitamise palved 

Teatud aktiivsuse tasemel võime paluda oma klientidelt lisadokumentide esitamist.

Piltide näited, mida tunnistame

Foto, millel isikutuvastust võimaldav dokument on näo kõrvale tõstetud – dokument ei tohi olla hägune ega nägu katta. Foto ei tohi olla tehtud peegli abil. Palun pidage meeles, et isikut tõendav dokument tuleb pildistada koos paberilehega, millel on selgelt näha STS nimi ja kehtiv kuupäev.

undefined

Pangakaartide fotod – esimesed kuus ja neli viimast numbrit peavad olema mõlemal nähtaval; pildistama peab pangakaartide esi- ja tagakülgi. Kaardi tagumisel küljel tuleb varjata CVV koodi. Palun kontrollige, et kaart oleks allkirjastatud.

undefined

 

Tõestusmaterjal aadressi kohta ei tohi olla kärbitud ja dokumendi kõik neli nurka peavad olema nähtavad.

undefined