(EE) Spordiennustuse üldreeglid

10 min. readlast update: 08.01.2022

 

Spordiennustuse reeglid ja eeskirjad on arusaadavuse huvides jagatud Spordiennustuse üldreegliteks ja iga spordiala Erireegliteks (edaspidi ühiselt nimetatuna Spordireeglid).

Spordireeglid on osa STS-i ja Mängija vahel sõlmitud Lepingust. Spordireeglitele kehtivad STS-i Üldreeglid ja kõik nendest tingimustest tulenevad mõisted. 

Kui Spordireeglite eestikeelse ja mitte-eestikeelse versiooni vahel on erinevusi, kohaldatakse eestikeelset versiooni. 

 1. ÜLDREEGLID
  1. Mängija deklareerib panuse tegemisel:
 2. et ta on vähemalt 18-aastane ja tema registreerimisprotsessis esitatud isikuandmed on täielikud, kehtivad ja ajakohased;
 3. et teda on piisavalt informeeritud erinevate spordialade panuste Spordireeglitest ning on teadlik panuste ja väljamaksete limiitidest ning ta nõustub nendega; 
 4. et ta pole teadlik enne sündmuse lõppu sündmuse tulemusest, millele vastav panus tehakse;
 5. et ta ei osale mingites kokkulepetes, mis võivad mõjutada või muuta sündmuse või mitme sündmuse tulemust, millele ta panuse tegi, ja et ta ei ole teadlik nende sündmuste manipuleerimisest;
 6. et rahalised vahendid, millega ta panuse tegi, ei tulene ebaseaduslikust tegevusest ja tal on seaduslik õigus neid kasutada;
 7. et ta ei tee panuseid teiste osapoolte juhiste järgi ega koos teiste osapooltega ja see on tema ainuisikuline otsus;
 8. et ta ei kuulu gruppi, millel on keelatud Veebisaidil panuseid teha. Milleks on konkreetsemalt: ise osalemine pakutavatel kihlveosündmustel, funktsionäärid, treenerid, aktiivsed sportlased või võistlejad, kihlvedude või kihlvedude korraldamise ettevõtete töötajad. 
 9. STS-il on õigus igal ajal kõik või valitud panused tühistada ja/või tühistada võidud, kui Mängija on meile esitanud ülaltoodud valed deklaratsioonid. Lisaks on õigus keelata Mängijal kõik tulevased panused, sulgeda konto ja välja maksta ülejäänud rahalised vahendid.
 10. STS ei ole kohustatud esitama lisateavet ülaltoodud deklaratsioonide vastu eksinud Mängijatele. 
 11. STS-il on õigus tühistada vastavad panused, kui esineb manipuleerimise või kihlveopettuse kahtlus. Sellises olukorras krediteeritakse kõnealuste panuste panuseraha Mängukontolt ja Mängijal keelatakse Veebisaidil edaspidi panused teha, konto suletakse ja ülejäänud rahalised vahendid makstakse välja. Manipuleerimise või kihlveopettuse kahtlus loetakse kehtivaks, kui on täidetud näiteks üks või mitu järgmistest kriteeriumidest:
 12. panustatakse ebatavalise tulemusega kihlveosündmusele;
 13. ebatavaliselt kõrgete väljamaksetulemustega panustamine;
 14. mitu panustamist ebatavalistele mängudele ja/või liigadele;
 15. järjestikused panused samade või võimendatud mkoefitsientidega kombinatsioonidega;
 16. panused, mis viitavad panustajate rühmale ning on aja ja sisu poolest omavahel seotud.
 17. STS jätab endale õiguse mõnel juhul panuseid mitte aktsepteerida või piirata panuste arvu põhjust esitamata. 
 18. Panused makstakse välja pärast tulemuse realiseerumist. STS jätab endale õiguse maksta rahalised vahendid välja pärast uurimise lõppu, kui on kahtlusi pettuses seoses konkreetse sündmuse mängude kokkuleppimisega. 
 19. Kui summa krediteeriti Kontole ekslikult, vastutab Mängija sellest võimalikult kiiresti teatamise eest. Kõik tõrgete või vigade tagajärjel saadud võidud loetakse kehtetuks ja STS-il on õigus kõik ekslikult krediteeritud vahendid tühistada ning tagasi nõuda.
 20. STS-il on õigus parandada ilmseid tõrkeid või vigu. Ilmselgete tõrgete korral jätab STS endale õiguse lugeda kõik mõjutatud panused kehtetuks ja kõik panused tagasi maksta. Kui panus tehakse koefitsiendiga, mis erineb oluliselt panuse tegemise ajal üldisel turul pakutavast või on tulemuse tekkimise võimalust arvestades selgelt liiga kõrge, on STS-il õigus sellised panused kehtetuks tunnistada. Ilmne tõrge võib olla inimlike eksimuste või süsteemiga seotud tehniliste probleemide tagajärg, mis võib viia Veebisaidil vale teabe avaldamiseni. Näiteks vale üle/alla, händikäpi, võistkonna või osaleja vale nimi, selgelt valed koefitsiendid või vale kümnendkoht (25 asemel 2,5), valed tähtajad või tehnilised vead jne. 
 21. Samal panusepiltil ei ole lubatud teha sama panuse vastand panust. Sellised panused loetakse kehtetuks ka pärast sündmuse tulemuse kindlakstegemist.
 22. Maksimaalne panus sõltub summast, mille STS aktsepteerib panuse tegemise ajal ja võib varieeruda iga spordiala ja mängija puhul. Kui panus on kõrgem kui STS-i määratud automaatne aktsepteerimistase (seda summat võidakse muuta ilma ette teatamata), uuritakse panust käsitsi (funktsioon Super Bet). Kõik käsitsi aktsepteerimiseks saadetud panused võidakse tagasi lükata, osaliselt aktsepteerida või täielikult aktsepteerida. STS jätab endale õiguse tagasi lükata kõik panused, mis on mõeldud käsitsi kinnitamiseks. Kõik panused, mis pole mingil põhjusel enne mängu algust käsitsi üle vaadatud, tühistatakse automaatselt. STS jätab endale õiguse kehtestada iga mängija ja panuse jaoks eraldi panustamispiirangud.
 23. Kui mingil põhjusel ei ole panustamissündmus Spordireeglitega ja Erireeglitega reguleeritud - jätab STS endale õiguse määrata iga sündmuse tulemus eraldi igal üksikjuhtumina.
 24. Juhul kui reeglite ja eeskirjade vahel on vastuolu, kohaldatakse järgmist prioriteetsuse järjekorda (nende tähtsuse järjekorras):
  1. Erireeglid/Kampaaniareeglid (saadaval veebisaidil Sündmuse või Turu kõrval)
  2. Iga Spordiala Erireeglid
  3. Spordiennustuse üldreeglid
  4. Üldreeglid
 25. STS võib igal ajal tagasi võtta kõik sündmused/turud/valikud, sh. reaalajas toimuva sündmuse ajal.
 26. Kihlveosündmused loetakse toimunuks hoolimata asjaolust, et need pole tegelikult lõppenud, kui matš on kestnud juba vähemalt:

Jalgpall - 60 min

Korvpall (NBA) - 40 min

Euroopa korvpall või FIBA ja WNBA reeglite järgi mängimise

korral - 35 min

Jäähoki (NHL) - 54 min

Euroopa jäähoki - 50 min

Ameerika jalgpall - 50 min

Pesapall - tulemuste saavutamiseks: 5 vaheaega, kuid

kihlveosündmuse tulemuste „kokku” ja „händikäp” puhul -

vähemalt 9 vaheaega.

Käsipall - 50 min.

 1. Kui pole märgitud teisiti, on kõik Loovutatud, Edasilükatud või Tühistatud mängude panused tühised, kui neid ei mängita ega plaanita 12 tunni jooksul pärast algset algusaega uuesti mängida.
 2. PANUSTAMINE
  1. Kui panus on tehtud ja aktsepteeritud, võetakse Mängukontolt vastav summa. Mängija peab enne selle kinnitamist kontrollima, kas panus on õige. Pärast panuse kinnitamist pole seda võimalik tühistada ega muuta. Jätame endale õiguse panust mitte aktsepteerida või aktsepteerida ainult osalist panust.
  2. Kui Mängija teeb mitu panust, arveldatakse need vastuvõtmise järjekorras. Mitut panust võidakse käsitleda kui ühte, kui Mängija saadab mitu eksemplari samast panusest. STS jätab endale õiguse tühistada kõik panused, mille puhul võib esineda tõendeid kahe või enama Mängija vahelise kokkumängu kohta või kui on kahtlus, et Mängukontot kasutavad erinevad kasutajad.
  3. Panuste aktsepteerimisele ja väljamaksmisele kehtivad erinevad järgmised piirangud: tehtavate panuste arv, panuse limiit, maksimaalne väljamakse limiit ja mängija isiklik limiit. Eespool nimetatud limiite võidakse muuta ilma eelneva teavitamiseta ja muudatused aktiveeritakse spordiennustuse rubriigis või lisatakse Mängukonto seadistustes. STS jätab endale õiguse enne panuse kinnitamist panuseid piirata ja/või enne panuse tegemist koefitsiente muuta.
  4. Kõik koefitsiendid võivad kõikuda. Kõik panused, mis kinnitatakse pärast sündmuse ametlikku algusaega, loetakse kehtetuks, kui pole sätestatud teisiti (näiteks reaalajas panustamise korral).
  5. Kui me ei suuda mingil põhjusel konkreetse panustamistüübi tulemusi kinnitada (näiteks reaalajas piltide kadumise tõttu), tühistatakse kõik panused, välja arvatud juhul, kui panuse väljamaksmine on juba realiseeritud.
  6. Sündmuste puhul, kus pole ametlikku algusaega, loetakse sündmuse algusajaks esialgne deklareeritud algusaeg. Kui mingil põhjusel võetakse pärast mängu või sündmuse algust tahtmatult vastu mängueelne panus, tunnistatakse kõik pärast sündmuse tegelikku algust (st mängu algust, sarja või võistluse algust jne) tehtud panused kehtetuks ja tagastatakse. Vaidlused panuste tegemise aegade üle lahendatakse meie serverites olevate tehingute logide abil. Kõik veebisaidil märgitud ja/või STS-i töötajate viidatud ajad on seotud Eesti ajaga, kui pole öeldud teisiti.
  7. Livebet panustamine - kui meil on põhjust kahtlustada, et panus tehakse pärast sündmuse/turu tulemuse teada saamist või pärast seda, kui valitud osaleja või meeskond on saavutanud olulise eelise (nt skoor, mängust eemaldamine jne), jätab STS endale õiguse panus tühistada (või tagastada), nii võidu või kaotuse korral.
  8. Kui STS ei suuda mingil põhjusel konkreetse turu tulemusi õigesti kinnitada (nt teabe kadumise tõttu), tühistatakse kõik panused, välja arvatud juhul, kui ennustuste tulemused on juba eelnevalt kindlaks määratud.
 3. KEHTIVAD PANUSED.
  1. Panus loetakse kehtivaks alles siis, kui panusele on määratud ID ja selle olek on aktsepteeritud. Seejärel saab panust vaadata jaotises „Minu panused“.
  2. Mängija on teadlik, et tema kohustus on tagada, et ta mõistab reegleid ja tingimusi täielikult.
  3. STS ei vastuta selle eest, kui panust ei tehta mingil põhjuse: arvuti talitlushäired, telekommunikatsiooniteenuste rike või internetiühenduse rike. 
  4. Mängija ei tohi rakendada ega kasuta ühtegi süsteemi ega tehisintellekti tarkvara: arvuteid, masinaid, tarkvara ega muid automatiseeritud süsteeme, mis on spetsiaalselt ette nähtud meie tarkvaraga manipuleerimiseks. Me ei tunnista ühtegi selliste süsteemide või tehisintellekti tarkvara kasutamise tulemusel tehtud või sellega seotud panust.
  5. Kõik pärast vastava turu tulemuse kindlakstegemist tehtud panused (nn „hilinenud panused“) loetakse kehtetuks ja need tühistatakse.
  6. STS jätab endale õiguse igal ajal turg peatada ja/või mis tahes panus tühistada. Kui turg peatatakse, lükatakse kõik sisestatud panused tagasi. Samuti jätab STS endale õiguse kihlveod igal ajal ilma ette teatamata mistahes turul lõpetada. 
  7. STS jätab endale õiguse võidu väljamakse kinni pidada ja kuulutada sündmuse panus kehtetuks, kui meil on tõendeid järgmise kohta: 1) sündmuse terviklikkus on kahtluse alla seatud; 2) koefitsientidega on manipuleeritud; 3) aset on leidnud kokkuleppemäng. Ülaltoodu tõendid võivad põhineda STS-i kaudu tehtud panuste dünaamikal meie spordiennustuse rubriikides. Kõnealuse spordiala asjaomase juhtorgani otsus (kui see on olemas) on lõplik. Kui mõni mängija võlgneb mingil põhjusel STS-ile raha, on STS-il õigus see enne mängijale makse tegemist arvesse võtta.
  8. Kui üksikpanus tunnistatakse kehtetuks, tagastatakse panuse summa Mängija Mänguontole. Mitmekordse panuse korral on kehtetu valiku koefitsiendid 1,00 või 0/1 ning koefitsiente korrigeeritakse vastavalt (mitmekordne panuse saab võita, kui kõik muud valikud võidetakse).
  9. Kui kihlvedude seeria on tehtud üksikisikute või sündikaadi poolt Spordireeglitega manipuleerimiseks, on STS-il õigus makse või võidud kinni pidada/peatada kuni ajani, mil STS on veendunud, et ühtegi Spordireeglit pole rikutud.
  10. Panused ei kehti, kui Mängija kontol pole piisavalt raha.
  11. Teie taotletud panus kehtib ainult siis, kui STS-i serverid on selle kinnitanud. Iga kehtiv panus saab unikaalse tehingukoodi - ID. STS ei vastuta selliste panuste eest, mis pole välja antud kordumatu ID-ga. Kui te pole panuse kehtivuses kindel, kontrollige palun oma konto ajalugu või võtke meiega ühendust.
  12. STS-i ja Mängija vaheliste vaidluste korral, mis puudutavad panuste tegemist, arveldamist, kehtivust ja panuste tühistamist, nõustuvad nii Mängija kui ka STS, et STS-i tehingute logi andmebaasi peetakse kehtivaks ja vaieldamatuks teabe- ja tõendiallikaks, mis on Lepinguosalistele siduv .
 4. VÕIDUD.
  1. Võidud kantakse Mängukontole pärast tulemuse kinnitamist STS-i poolt.
  2. Saadud panuste võidud lisatakse teie Mängukonto saldole. Juhul kui teete panuse boonusrahaga, võidakse kinnitatud panuste võidud lisada boonussaldole ja neile võidakse kohaldada läbimängimisnõudeid vastavalt kampaaniapakkumise tingimustele, milles osalesite. STS jätab endale õiguse tühistada kõik ekslikult kontole kantud vahendid ning õiguse tühistada kõik selliste vahenditega seotud tehingud ja/või võtta asjakohane summa Mängija kontolt välja ja/või tehing tühistada.
  3. Maksimaalne väljamakse Mängijale iga tehtud panuse eest ja mistahes tüüpi panuse puhul on 100 000 EUR (sada tuhat eurot), olgu see siis üksikpanus, mitmikpanus või süsteemipanus (näiteks kui mis tahes võitnud veeru väljamakse summa ületab 100 000 EUR (sada tuhat eurot) piiri, maksab STS Mängijale mitte rohkem kui 100 000 EUR (kokku sada tuhat eurot)). 
  4. Kui spordivõistlusel või sündmusel on kaks või enam identse skooriga/tulemusega võitjat, makstakse võidupanused vastavalt „dead-heat“ reeglile. Võidusumma jagatakse seotud võistlejate arvuga. Nt Teie potentsiaalne võit oli 50 eurot, kuid kaks jooksjat lõpetasid esikohal - sel juhul laekub teie Mängukontole võidusumma 25 eurot.
  5. Spordiennustuse rubriigi Veebisaidil olev „Võimalik võit“ või „Tagastus“ on ainult informatiivne ja kõik panused arvutatakse ainult aktsepteeritud koefitsientide järgi. Mitme kehtetu valikuga tehtud panuste korral vähendatakse „Võimaliku võidu” või „Tagastuse” näitajat vastavalt ainult selle valiku eemaldamisele.
 5. CASH OUT FUNKTSIOON
 6. STS pakub funktsiooni, mis võimaldab kliendil kontrollida oma panuse tulemust ja raha välja võtta juba enne sündmuse algus ja/või lõppu olles saadaval valitud sündmustel, võistlustel nii mängu-eelselt kui ka Livebet ksik- ja mitmikpanusega erinevatel spordialadel. Panuste tegemise ajal näete turgude kõrval spetsiaalset cashout ikooni ($). 
 7. Kui soovite raha välja võtta, vajutage ikoonile ($) või nupule „Raha väljamakse“, mis asub Teie avatud panuste või panuste ajaloo rebriikides. Kui otsustate raha välja võtta, siis makstakse pakutav summa välja ja Teie panusega seotud lõpptulemus ei mõjuta Mängukontole tagastatavat summat.
 8. Pakutav summa sõltub Teie valiku tulemuslikkusest ja võib olla suurem või väiksem kui esialgne panuse summa, mis võimaldab Teil võitu garanteerida või võimalikku kahju minimeerida.
 9. Kui cashout on saadaval vaid enne sündmust ja me ei kajasta sündmust Livebetis, ei ole cashout funktsioon pärast sündmuse algust enam saadaval.
 10. Cashout funktsiooni kättesaadavus ei ole tagatud ühelgi sündmusel või panuseturul mistahes ajal, isegi kui seda on eelnevalt antud sündmuse/turu jaoks pakutud.
 11. STS ei vastuta juhul, kui cashoute funktsioon pole tehniliste probleemide või muude põhjuste tõttu saadaval
 12. PANUSE TÜÜBID

STS pakub järgmiseid spordipanuste tüüpe: 

 1. Üksikpanus: panus ühele sündmusele. Kui Teie ennustus osutub õigeks, võidate panuse.
 2. Mitmikpanus: kahe või enama valikuga panus. Võiduka pileti välja maksmiseks peavad kõik valikud võitma. Juhul, kui üks Mitmikpanuse valik loetakse kehtetuks, peavad tagastuse saamiseks võitma kõik teised piletil olevad valikud.
 3. Süsteem: niipea kui olete panustamislehele sisestanud vähemalt kolm või enam valikut, saate teha süsteemipanuse. Selleks klõpsake ikoonile „Süsteem“. Võimalike süsteemipanuste arv sõltub prognoositavate tulemuste arvust. Süsteemipanus, mis on Teie valikutega võimalik, kuvatakse automaatselt.
Was this article helpful?